Przykładowe rozwiązania systemów Public Address

1. Mały obiekt handlowy

• system oparty na centralce TI-240MT
• całość obszaru nagłaśniania stanowi jedną strefę względem źródeł
• do pięciu (w przykładzie dwie) linii głośnikowych załączanych przyciskami na płycie frontowej centralki
• linia głośnikowa obsługująca pomieszczenia biurowe i socjalne wyposażona w ścienne regulatory głośności
• komunikaty globalne rozgłaszane z pulpitu mikrofonowego (T-621A)
• muzyka tła rozgłaszana ze źródła typu "music box" (możliwe rozgłaszanie przekazu sieciowego)
• komunikaty z pulpitu wyciszają przekaz muzyczny

System PA w małym obiekcie handlowym
System nagłośnienia Public Address w małym obiekcie handlowym

2. Stacja benzynowa

• system oparty na wzmacniaczu TI-350S
• do pięciu stref nagłośnienia
• niezależna regulacja głośności w strefach
• rozgłaszanie komunikatów globalnych (pulpit T-621A)
• muzyka tła z CD/MP3 (USB, SD) / tunera AM/FM
• maksymalna łączna moc linii głośnikowych 350W (240W – TI-240S, 120W – TI-120S)
• dowolny podział mocy na poszczególne strefy

System PA na stacji benzynowej
System nagłośnienia Public Address na stacji benzynowej

3. Radiowęzeł szkolny

• system zbudowany w oparciu o matrycę T-8000
• sześć (maksymalnie osiem) stref nagłośnienia
• sala gimnastyczna i plac apelowy z możliwością rozgłaszania programów lokalnych (manipulatory T-8000B z gniazdami programu lokalnego)
• rozgłaszanie adresowanych do stref komunikatów słownych (pulpity T-8000A)
• rozgłaszanie programu uczniowskiego (sekcja „radiowęzeł szkolny”)
• rozgłaszanie dzwonków szkolnych
• duże możliwości konfiguracji i dostosowania do konkretnych potrzeb placówki

Radiowęzeł szkolny
Radiowęzeł szkolny

4. Sala audytoryjna

• całość nagłaśnianego obszaru stanowi jedną strefę nagłośnienia
• szereg miksowanych źródeł (mikser T-1S01)
• w przykładzie dwa mikrofony bezprzewodowe, dwa mikrofony pulpitowe, źródło muzyki
• możliwość dołączenia dodatkowych źródeł (np. wyjście karty dźwiękowej komputera)
• możliwość rejestrowania przebiegu konferencji (format MP3)
• możliwość odtworzenia zarejestrowanej konferencji
• redukcja ryzyka powstawania sprzężeń (TH-9000S)
• trzy (przykładowo) linie głośnikowe regulowane regulatorami ściennymi
• łączna moc głośników zależna od mocy wzmacniacza (końcówki mocy)
• uproszczona, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (wspólna dla źródeł)

System PA w sali audytoryjnej
System nagłośnienia Public Address w sali audytoryjnej

5. Basen miejski

• system oparty na matrycy zintegrowanej T-4060MP
• podział obiektu na cztery strefy nagłośnienia
• 3 strefy do 60W lub do 120W (wersja z T-4120MP)
• 1 strefa do 500W (dodatkowy wzmacniacz T-6500)
• rozgłaszanie komunikatów z adresowaniem do stref (pulpity T-4012)
• rozgłaszanie komunikatu ogólnego (T-612A)
• rozgłaszanie komunikatów z telefonu
• możliwość prowadzenia animacji przy pomocy mikrofonu bezprzewodowego (hala basenu lab hall)
• muzyka tła z CD/MP3 (SD, USB), odbiornika radia internetowego
• gniazdo programu lokalnego na hali basenu

System PA na basenie miejskim
System nagłośnienia Public Address na basenie miejskim

6. Boisko sportowe

• system zbudowany w oparciu o centralkę TI-240MT
• dwie linie głośnikowe (zwykle prawa, lewa strona boiska)
• wspólna regulacja głośności dla obu linii
• do 240W mocy w każdej linii
• głośniki zewnętrzne dużej mocy (kolumny zewnętrzne serii T-90X lub tuby muzyczne T-710K)
• dwa mikrofony bezprzewodowe
• możliwość dołączenia dowolnego źródła liniowego

System PA na boisku sportowym
System nagłośnienia Public Address na boisku sportowym

7. Zakład przemysłowy

• system oparty na przełącznicy T-6212(A)
• matryca przełącza wysokonapięciowe sygnały głośnikowe (100V)
• strefowe nadawanie komunikatów z pulpitów T-218(A)
• muzyka tła z CD / MP3 (USB, SD) / tunera AM/FM
• wybór stref, w których słyszana jest muzyka tła
• wspólna regulacja głośności sygnałów dla wszystkich stref (opcjonalne zastosowanie regulatorów ściennych)

System PA w zakładzie przemysłowym
System nagłośnienia Public Address w zakładzie przemysłowym

Na podstawie:
Jerzy Gintrowicz
Poradnik instalatora
www.itc-pa.pl