Funkcje radiotelefonów

VOX - automatyczne nadawanie/odbieranie

W tym trybie radiotelefon automatycznie odbiera i nadaje sygnał bez konieczności naciskania przycisku nadawania. Wystarczy zacząć mówić i radiotelefon przechodzi automatycznie w tryb nadawania. Funkcja VOX obsługuje wbudowany mikrofon oraz zewnętrzny zestaw nagłowny (słuchawka + mikrofon). Aby uniknąć przypadkowego nadawania oraz tzw. ‘efektu tła’ dostępne są trzy poziomy czułości mikrofonu.

ROGER - potwierdzanie zakończenia nadawania

Funkcja ta automatycznie generuje krótki dźwięk, który jest dodawany do transmisji w momencie puszczenia przycisku PTT. Informuje on innych użytkowników o zakończeniu nadawania.

SCAN - przeszukiwanie kanałów

Funkcja przeszukiwania szuka aktywnych sygnałów w ciągłym paśmie kanałów od 1 do 8 i jeżeli wykryje sygnał na jednym z nich, zatrzymuje się na tym kanale na zaprogramowany czas. W tym czasie można rozpocząć nadawanie na tym kanale. Inaczej radiotelefon wraca do funkcji przeszukiwania.

Przeszukiwanie podkanałów

Radiotelefony posiadają również funkcję przeszukiwania podkanałów określającą, który podkanał CTCSS jest aktualnie zajęty na określonym kanale głównym. Funkcja przeszukiwania szuka aktywnych sygnałów na podkanałach od 1 do 38 (CTCSS) na określonym kanale głównym (1-8) i jeżeli wykryje sygnał na jednym z nich, zatrzymuje się na tym kanale na zaprogramowany czas.

Talkback

Funkcja umożliwia bezpośrednią komunikację poprzez naciśnięcie klawisza PTT, gdy podczas przeszukiwania zaprogramowanych kanałów radiotelefon napotka sygnał innego użytkownika.

Monitor

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie aktywności na danym kanale bez względu na podkanały. Ponadto funkcja ta automatycznie ustawia poziom redukcji szumów na minimalny w celu wykrycia nawet bardzo słabych sygnałów.

Dual Watch - monitorowanie dwóch kanałów

Funkcja ta pozwala na monitorowanie jednocześnie dwóch kanałów - podstawowego oraz podrzędnego. Jeżeli na którymś z wybranych kanałów zostanie odebrana transmisja, radiotelefon zatrzyma się na nim na na określony czas a następnie powróci do funkcji monitorowania.

Monitor pomieszczenia

Zasada działania monitora pomieszczenia jest podobna do funkcji VOX (automatycznego nadawania/odbierania). W tym przypadku jednak monitor pomija dźwięki ciche i krótko trwające (np. oddech). Czułość mikrofonu ustawiona jest na najwyższą, jednak radiotelefon zacznie nadawać dopiero wtedy, gdy dźwięk będzie trwał dłużej niż 5 sekund. Dopiero wtedy nastąpi 15 sekundowa transmisja, jeżeli w tym czasie radiotelefon nadal będzie otrzymywał sygnały dźwiękowe, nadawanie zostanie przedłużone o kolejne 15 sekund.

TOT (Time-out Timer)

Działanie tej funkcji polega na automatycznym wyłączeniu zasilania radiotelefonu w przypadku, gdy nie jest on przez dłuższy czas użytkowany. Czas po którym radiotelefon ma się wyłączyć jest programowalny.

Interkom

Funkcja ta pozwala aby dwie osoby mogły naprzemiennie komunikować się z innymi Użytkownikami, mając do dyspozycji tylko jeden radiotelefon. Każdy Użytkownik musi posiadać odpowiednie akcesoria. Użytkownik ‘1‘ podłącza zestaw słuchawkowy (w zestawie) do wejścia słuchawkowego, Użytkownik ‘2‘ podłącza zestaw słuchawkowy (dostępny osobno) do wejścia Interkom/Zasilanie. Użytkownik 1 i 2 ma możliwość komunikacji między sobą bez konieczności naciskania przycisku PTT (na słuchawkach). Mówiąc do mikrofonu, jednocześnie słyszysz swój głos w słuchawce. Aby nadać transmisję do innego radiotelefonu naciśnij przycisk PTT (na słuchawkach lub radiotelefonie).

BCLO (Busy Channel Lock Out)

Funkcja ta umożliwia zablokowanie transmisji w momencie wykrycia rozmowy na tym samym kanale.

Squelch - redukcja szumów

Ustawienie poziomu redukcji szumów pozwala na optymalne dobranie czułości radiotelefonu. Jeżeli sygnały nie przekraczają ustawionego poziomu, wówczas tor m.cz. radiotelefonu jest zablokowany głośnika nie przedostają się żadne szumy. Dopiero po przekroczeniu przez sygnał wejściowy ustawionego poziomu, tor m.cz. jest odblokowywany i odbierany dźwięk jest doprowadzany o głośnika. Zwiększając poziom czułości masz możliwość odbierania słabych sygnałów. Jeżeli radiotelefon ustawiony jest na poziom najbardziej czuły, to podczas odbierania sygnału słyszalny może być szum otoczenia. Zaleca się ustawienie poziomu redukcji szumu na pierwszy, na którym nie słychać zakłóceń szumu otoczenia.

ANL (Automatic Noise Limiter)

Automatyczny ogranicznik szumów skutecznie zmniejsza zakłócenia impulsowe, przede wszystkim pochodzące od urządzeń zapłonowych wytwarzających impulsowo wysokie napięcie. Jednak ogranicznik ten nie pomaga w przypadku zakłóceń stałych pochodzą np. z komputera samochodowego. 

CTCSS (Continuous Tone Coded Sub-audible Squelch)

Zasada działania tego systemu polega na identyfikacji cichego, precyzyjnego tonu małej częstotliwości. Każdy radiotelefon wyposażony w układ CTCSS emituje - podczas nadawania sygnału mowy - cichy, ciągły ton o precyzyjnie ustalonej częstotliwości. Radiotelefony odbiorców odbierają te sygnały i porównują częstotliwość odebranego tonu z własnym wzorcem. Jeśli występuje zgodność częstotliwości odebranego tonu z częstotliwością zaprogramowaną, wówczas jest odblokowywany tor m.cz. i i sygnał jest podawany na głośnik radiotelefonu. To umożliwia odebranie emitowanego sygnału i korespondent odbiera treść przekazu. Zanik sygnału tonu CTCSS powoduje automatycznie włączenie blokady odbiornika. Użytkownicy innych radiotelefonów, pracujących na tym kanale, lecz z innym ustawieniem tonu CTCSS nie będą słyszeli treści prowadzonych rozmów. Układ CTCSS w ich odbiorniku nie odblokuje bowiem głośnika ze względu na brak zgodności tonów. Wszystkie radiotelefony danej grupy korespondentów muszą mieć ustawiony taki sam ton CTCSS, aby mogły się porozumiewać ze sobą. System CTCSS zmniejsza zatem ryzyko konfliktów w eterze i ogranicza możliwość podsłuchu przez innych posiadaczy radiotelefonów. Różni producenci urządzeń radiokomunikacyjnych stosują w celach handlowych różne nazwy dla systemu CTCSS. Tor foniczny ma pasmo przepuszczania 300-3000Hz. Stąd też tony CTCSS mieszczące się w zakresie od 67.0 do 250,3 Hz są praktycznie niesłyszalne. Standardowo stosuje się 38 znormalizowanych częstotliwości tonów CTCSS.  Niektórzy producenci sprzętu radiowego używają literowych oznaczeń tonów CTCSS, inni natomiast podają bezpośrednio wartość częstotliwości tonu. Wielu producentów układów CTCSS stosuje również własne rozszerzenia standardu EIA o dodatkowe częstotliwości tonów.

DCS (Digital Code Squelch)

W praktyce stosuje się również system DCS (ang. Digital Code Squelch - kodowana cyfrowa blokada szumów), który jest oparty w swej istocie na systemie CTCSS. Różnica polega na emitowaniu zamiast jednego tonu kilku różnych, będących zakodowaną liczbą. Dekoder DCS odbiornika włącza głośnik w przypadku stwierdzenia zgodności odbieranej liczby z własnym wzorcem zaprogramowanym w radiotelefonie.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz