Alarmy - Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) powinien skutecznie i jak najszybciej wykryć intruza w chronionym obiekcie i przekazać tę informację w celu podjęcia stosownych działań. W systemach alarmowych najczęściej stosuje się zaawansowane technologicznie detektory ruchu. Wśród nich można wymienić pasywne czujki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i czujki mikrofalowe. Ponadto stosuje się czujki magnetyczne, czujki stłuczeniowe szkła oraz czujki reagujące na różnego rodzaju drgania i wibracje.

Sercem każdego systemu jest centrala alarmowa. Służy ona do sterowania pracą systemu alarmowego sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem chronionego obiektu. Należy podkreślić, iż nadzór ten często nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej i sygnalizacji napadu. Może on również dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu i sterowania różnymi elementami wykonawczymi. Centrala alarmowa może kontrolować dostęp do poszczególnych pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w elektrozaczepy lub rygle elektromagnetyczne. Możliwa jest również symulacja obecności użytkowników oraz różne czynności automatycznego sterowania dzięki wykorzystaniu programowalnego terminarza.

Czujki alarmowe p.włamaniowe

Czujki alarmowe przeciwwłamaniowe

- alarmowe pasywne czujki podczerwieni,
- aktywne bariery (tory) podczerwieni,
- czujki alarmowe ultradźwiękowe,
- czujki alarmowe mikrofalowe,
- czujki alarmowe wibracyjne i inercyjne,
- czujki alarmowe stłuczenia szkła,
- czujki alarmowe magnetyczne (kontaktrony),
- czujki alarmowe dualne

Budowa czujek alarmowych

Budowa czujek alarmowych

- źródła promieniowania podczerwonego,
- detekcja promieniowania IR,
- przetwarzanie sygnału z detektora piroelektrycznego,
- wielowymiarowa analiza sygnałów

Aktywne bariery podczerwieni

Aktywne bariery podczerwieni

- klasyfikacja barier podczerwieni,
- wymagania dotyczące barier podczerwieni,
- lokalizacja i regulacja barier,
- zastosowanie aktywnych barier podczerwieni

Centrala alarmowa SSWiN

Centrala alarmowa SSWiN

- funkcje centrali alarmowej,
- właściwości użytkowe centrali alarmowej,
- obsługa centrali alarmowej,
- hasła i użytkownicy systemu alarmowego,
- czuwanie systemu alarmowego,
- rodzaje alarmów,
- funkcje wykorzystujące linię telefoniczną,
- zasilanie centrali alarmowej

Zasilanie rezerwowe w systemach alarmowych

Zasilanie rezerwowe w systemach alarmowych

- zalecenia,
- obliczanie minimalnej pojemności akumulatorów