Multiswitche w antenowej instalacji zbiorowej

Instalacja multiswitchowa z dwiema antenami satelitarnymi i dwoma konwerterami quattro umożliwia doprowadzenie sygnałów telewizji satelitarnej z dwóch satelitów do wielu mieszkań. W ten sposób zbudowana antenowa instalacja zbiorowa spełni wymogi przepisów obowiązujących w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi o tym, że antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny powinna zapewniać możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów. Oczywiście w budynkach powinna być również antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny.

W celu spełnienia wymogów dotyczących odbioru programów i zapewniania najlepszej jakości odbieranych programów telewizyjnych wskazane jest zastosowanie dwóch anten satelitarnych z konwerterami typu quattro (telewizja satelitarna) i zespołu anten radiowych i telewizyjnych (telewizja naziemna). W najprostszym przypadku wspomniane rozporządzenie dopuszcza możliwość, aby dwie anteny TV-SAT mogła zastąpić jedna satelitarna antena dwuogniskowa z dwoma konwerterami zamontowanymi w układzie "zeza".

Dalej stopień skomplikowania instalacji telewizyjnej zależy od ilości mieszkań w budynku i wymaganej ilości gniazd w każdym mieszkaniu. W przypadku mniejszych budynków lub pojedynczych klatek schodowych do doprowadzenia sygnałów do mieszkań wystarczy multiswitch końcowy o odpowiedniej ilości wyjść. Przy większej ilości mieszkań należy zastosować już multiswitche kaskadowe. W przypadku wielkich budynków konieczne będzie zastosowanie rozgałęźników i odgałęźników satelitarnych do doprowadzenia sygnałów do multiswitchów.

Instalacja antenowa z multiswitchem końcowym

W przypadku niewielkich antenowych instalacji zbiorowych można zastosować multiswitche końcowe. Budowa takiej instalacji może być zasadna w przypadku małych budynków lub wtedy, gdy klatki schodowe są znacznie od siebie oddalone. Może się zdarzyć również tak, że prowadzenie okablowania między klatkami jest trudne lub wręcz niemożliwe. Wówczas na każdej klatce schodowej należy zbudować oddzielną instalację.

Instalacja antenowa z multiswitchem końcowym
​Instalacja antenowa z multiswitchem końcowym 7381 Televes

Do wejść satelitarnych multiswitcha są doprowadzone sygnały z dwóch konwerterów quattro zamocowanych do dwóch anten satelitarnych. W skromniejszej wersji mogą to być również dwa konwertery satelitarne quattro podłączone do jednej dwuogniskowej anteny TV-SAT w układzie tzw. zeza. Do wejścia telewizji naziemnej podłączono antenę zewnętrzną DVB-T. W przypadku konieczności doprowadzenia większej ilości programów telewizyjnych i radiowych należy zastosować kilka anten podłączonych do zwrotnicy lub wzmacniacza antenowego. I dopiero tak otrzymany sygnał wyjściowy doprowadzić do wejścia naziemnego multiswitcha.

W przypadku przedstawionego na powyższym rysunku multiswitcha 32-wyjściowego 7381 Televes można zasilić w programy satelitarne i naziemne na przykład 8 mieszkań w jednej klatce schodowej montując w nich po 4 gniazda antenowe. Zastosowanie konkretnego typu multiswitcha zależy oczywiście od ilości mieszkań na konkretnej klatce schodowej i wymagań dotyczących ilości gniazdek w mieszkaniu. Mogą to być na przykład multiswitche 8-wyjściowe, 12-wyjściowe i 16-wyjściowe.

Instalacja antenowa z multiswitchami kaskadowymi

W przypadku budowy antenowej instalacji zbiorowej w średnich budynkach najczęściej potrzebne jest już zastosowanie multiswitchów kaskadowanych. Zgodnie z przedstawionymi powyżej wymaganiami do mieszkań należy dostarczyć sygnały telewizji satelitarnej z dwóch satelitów (Astra i Hot Bird) oraz sygnały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Do odbioru sygnałów satelitarnych należy zastosować anteny 1250mm z konwerterami typu quattro (np. 7477 Televes). Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T należy zastosować odpowiedni antenowy zestaw odbiorczy z ewentualnym wzmacniaczem. Przykład antenowej instalacji zbiorowej z multiswitchami przedstawiono na poniższym rysunku.

Instalacja multiswitchowa
Antenowa Instalacja Zbiorowa z multiswitchami kaskadowymi

Taka instalacja telewizyjna umożliwia zasilenie trzech klatek schodowych. W zależności od ilości mieszkań i wymaganych gniazdek należy dobierać multiswitche satelitarne 8-wyjściowe, 12-wyjściowe, 16-wyjściowe lub 24-wyjściowe. Sygnały z anten naziemnych (po zsumowaniu w zwrotnicy lub wzmacniaczu) i satelitarnych są podawane do pierwszego multiswitcha kaskadowego. W przedstawionym rozwiązaniu za pierwszym multiswitchem zastosowano wzmacniacz multiswitchowy do skompensowania tłumień. Wzmacniacz sygnałów satelitarnych dostarcza sygnału wystarczającego do skompensowania tłumień wprowadzanych przez kable współosiowe i dwa następne multiswitche. W zależności od potrzeb można stosować multiswitche 8-wyjściowe, 12-wyjściowe, 16-wyjściowe lub 24-wyjściowe. Przy czym można stosować różne multiswitche satelitarne na różnych klatkach schodowych.

Tę instalację zaprojektowano przy założeniu, że anteny satelitarne są bardzo blisko pierwszego multiswitcha i stąd tłumienie wprowadzane przez kable jest niewielkie. Jeżeli anteny są daleko lub otrzymywane z nich sygnały są za małe, to przy antenach należy zastosować wspomniany już wcześniej wzmacniacz multiswitchowy 7344 Televes.

Instalacja multiswitchowa z odgałęźnikami

W przypadku wielkich budynków konieczne jest zastosowanie specjalnych odgałęźników satelitarnych do doprowadzenia sygnałów do multiswitchów. Przykład rozbudowanej instalacji antenowej przedstawiono na poniższym rysunku.

Instalacja multiswitchowa z odgałęźnikami
​Antenowa Instalacja Zbiorowa z multiswitchami kaskadowymi i odgałęźnikami

Sygnały telewizji satelitarnej są doprowadzane do wejść satelitarnych odgałęźników z dwóch anten satelitarnych z zamontowanymi konwerterami typu quattro. Do pierwszego odgałęźnika są doprowadzane również sygnały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i radia UKF-FM. Do ich otrzymania powinien być zastosowany zespół anten podłączony do selektywnie strojonego wzmacniacza antenowego. Takie rozwiązanie umożliwia odrębną obróbkę poszczególnych sygnałów, wyrównanie ich poziomów oraz dopasowanie tych poziomów do wymagań multiswitchów oraz obowiązujących norm. Sygnały naziemne i satelitarne są przesyłane oddzielnymi torami i dopiero na wyjściach multiswitcha są sumowane i przesyłane do poszczególnych abonentów.

Sygnały z odgałęźników satelitarnych 713301 Televes są doprowadzane do pierwszego pionu, zaś z odgałęźników 713201 Televes do dwóch następnych pionów. Przy czym sygnały w wyjść przelotowych są doprowadzane do pionu dalszego, gdzie tłumienie kabli doprowadzających jest większe. Na początku pionów sygnały są poddawane wzmocnieniu, aby zapewnić odpowiednie poziomy sygnałów doprowadzanych do multiswitchów.

Z wyjść wzmacniaczy sygnały są doprowadzane do poszczególnych multiswitchów kaskadowych. Na powyższym rysunku przedstawiono multiswitche 16-wyjściowe 7341 Televes. Z tych 16 wyjść abonenckich sygnały są doprowadzane do poszczególnych mieszkań i tam podłączane do gniazd typu 5246 Televes. Ilość wyjść multiswitchów zależy w sposób oczywisty od ilości mieszkań na klatce schodowej, do których należy doprowadzić sygnały antenowe i od wymaganej ilości gniazd antenowych w tych mieszkaniach.

Sygnały z wyjść przelotowych są podawane do następnych multiswitchów kaskadowych. Ich ilość zależy od wielkości budynku. W zależności od potrzeb instalacja może być rozbudowywana. Na końcu pionu zamiast multiswitchów kaskadowych można zastosować multiswitche końcowe o niezbędnej ilości wyjść. (Uwaga! Na rysunku nie pokazano zasilaczy niezbędnych do prawidłowej pracy systemu.)

Podłączanie sygnałów naziemnych do multiswitcha

W praktyce do zapewnienia odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny nie wystarczy jedna antena podłączona do multiswitcha. Aby to sensownie rozwiązać sygnały można doprowadzić ze strojonego, wielokanałowego wzmacniacza antenowego z podłączonymi antenami telewizyjnymi i radiowymi. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na poniższym rysunku.

Wzmacniacz Avant3 z podłączonymi antenami do sygnałów naziemnych
Wzmacniacz Avant3 z podłączonymi antenami naziemnymi

Programowalny wzmacniacz Avant3 Televes jest przeznaczony do selektywnej obróbki sygnałów radiowych i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Ma 2 wejścia UHF z możliwością różnych kombinacji filtrów. Ponadto każdy filtr w zakresie UHF jest rozszerzalny do 7 kanałów, co umożliwia wspólne wzmacnianie sygnałów nadawanych na zbliżonych kanałach z podobną mocą. Również zakres częstotliwości wejścia VHF można rozszerzyć do 28MHz. Wszystkie tory są wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia zapewniającą stabilność sygnału wyjściowego. Kompleksowy sygnał z wyjścia wzmacniacza antenowego można już z powodzeniem wprowadzić do naziemnego wejścia multiswitcha.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz