Telewizja satelitarna (TV-SAT)

Telewizja satelitarna od wielu lat jest jednym z głównych źródeł programów telewizyjnych. Chociaż ciągle używa się tradycyjnego skrótu TV-SAT, to coraz częściej spotyka się oznaczenie DVB-S. „Digital Video Broadcasting - Satellite” oznacza cyfrowe przesyłanie sygnałów drogą satelitarną. Telewizja satelitarna funkcjonuje równolegle do naziemnego przesyłania sygnałów radia i telewizji. Cechą charakterystyczną satelitarnego sposobu rozpowszechniania programów telewizyjnych jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów za pomocą jednego tylko nadajnika. Taki sposób emisji daje możliwość dotarcia z sygnałem do miejsc, na których budowa sieci nadajników naziemnych byłaby nieopłacalna lub wręcz niemożliwa.

Odbiorca jednak nie jest ograniczony do korzystania z odbioru telewizji satelitarnej tylko w jednym miejscu. Multiswitch satelitarny jest urządzeniem, które razem z konwerterem typu Quattro służy do dystrybucji sygnałów pochodzących z pojedynczej anteny do wielu odbiorników telewizji satelitarnej. Możliwe jest również rozprowadzanie sygnałów satelitarnych pochodzących z dwóch satelitów do wielu odbioników. Wybór sygnałów satelitarnych jest przeprowadzany w takim przypadku niezależnie dla każdego odbiornika.

Odbiór telewizji satelitarnej

Odbiór telewizji satelitarnej - konwerter TV-SAT

- rodzaje satelitów; wykaz częstotliwosci satelitarnych,
- satelitarna instalacja odbiorcza,
- antena satelitarna,
- konwerter satelitarny - budowa i rodzaje konwerterów satelitarnych,
- odbiornik satelitarny,
- kabel koncentryczny do instalacji satelitarnych,
- cyfrowa technika DiSEqC.

Instalacja satelitarna

Instalacja satelitarna - ustawianie anteny satelitarnej

- planowanie i budowa instalacji odbiorczej TV-SAT,
- azymut i elewacja,
- technika instalacyjna TV-SAT,
- ukierunkowywanie anteny satelitarnej,
- ustawianie anteny satelitarnej,
- mierniki satelitarne,
- instalacja kabla i złącza.

Multiswitche

Multiswitche

- co to jest multiswitch satelitarny,
- instalacja multiswitchowa,
- rodzaje multiswitchów satelitarnych,
- gniazda antenowe do instalacji multiswitchowych,
- przykładowa instalacja multiswitchowa.