Antenowa Instalacja Zbiorowa (AIZ)

Antenowa instalacja zbiorowa (AIZ) służy do odbioru i przewodowego rozprowadzania sygnałów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez stacje naziemne i satelitarne do abonentów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W bardziej rozbudowanych antenowych instalacjach zbiorowych czasami występuje również możliwość przesyłania programów wytwarzanych w lokalnym studio.

O konieczności budowy antenowych instalacji zbiorowych mówi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o zmianie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Według tego rozporządzenia (§192e) w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego muszą wchodzić antenowe instalacje zbiorowe służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny oraz w sposób satelitarny.

W najprostszym przypadku przepisy dopuszczają możliwość jednej satelitarnej anteny dwuogniskowej z dwoma konwerterami zamontowanymi w układzie "zeza". Jednak w celu zapewniania najlepszej jakości odbieranych programów telewizyjnych wskazane jest zastosowanie dwóch anten satelitarnych z konwerterami typu quattro. W przypadku sygnałów naziemnych powinien to być zespół anten radiowych i telewizyjnych. Dalej złożoność instalacji telewizyjnej zależy od ilości mieszkań w budynku i ilości gniazd w każdym mieszkaniu.

Antenowe Instalacje Zbiorowe - podstawy

Antenowe Instalacje Zbiorowe - podstawy

- wymagania prawne dotyczące antenowych instalacji zbiorowych AIZ (do sygnałów naziemnych i satelitarnych),
- poziomy sygnałów na wyjściach gniazd antenowych abonenckich,
- dobór anten radiowych i telewizyjnych,
- stacja główna (czołowa) AIZ, szumy i poziomy sygnałów,
- systemy rozdziału sygnałów radiowych i telewizyjnych

Stacja czołowa Antenowej Instalacji Zbiorowej

Stacja czołowa Antenowej Instalacji Zbiorowej

- obróbka sygnałów za pomocą wzmacniaczy antenowych selektywnych,
- selektywna obróbka sygnałów radiowych UKF-FM,
- selektywna obróbka sygnałów telewizji naziemnej,
- wprowadzanie sygnałów satelitarnych do AIZ,
- schemat blokowy stacji czołowej,
- antenowa instalacja zbiorowa z multiswitchami

Rodzaje instalacji antenowych - systemy rozdzielcze AIZ

Systemy rozdzielcze Antenowej Instalacji Zbiorowej

- instalacja typu gwiazda do rozdziału sygnałów antenowych,
- instalacja przelotowa do rozdziału sygnałów antenowych,
- instalacja odgałęźna do rozdziału sygnałów antenowych,
- systemy mieszane w instalacji antenowej

Elementy Antenowej Instalacji Zbiorowej

Elementy Antenowej Instalacji Zbiorowej

- wzmacniacze antenowe budynkowe,
- parametry elementów biernych (tłumienie przelotowe, tłumienność sprzężenia, kierunkowość, izolacja, tłumienność odbicia niedopasowania),
- rozgałęźniki i odgałęźniki antenowe,
- gniazda antenowe abonenckie; rodzaje gniazd i podstawowe parametry gniazd antenowych,
- kable współosiowe (koncentryczne) do wykonywania antenowych instalacji zbiorowych,
- sznury abonenckie (kable połączeniowe)

Multiswitche w Antenowej Instalacji Zbiorowej

Multiswitche w Antenowej Instalacji Zbiorowej

- wymagania stawiane antenowym instalacjom zbiorowym z multiswitchami,
- instalacja antenowa z multiswitchem końcowym,
- instalacja antenowa z multiswitchami kaskadowymi,
- instalacja multiswitchowa z odgałęźnikami satelitarnymi