Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
D8-5111 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 1 przejście; 4 terminale dostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 8 wejść; 8 wyjść; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

Przeznaczenie:
1 032,52 1 270,00
D8-5112 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 2 przejścia; 8 terminali dpostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 12 wejść; 8 wyjść; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

...
1 390,24 1 710,00
D8-5113 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 3 przejścia; 12 terminali dostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 18 wejść; 12 wyjść; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

...
1 747,97 2 150,00
D8-5114 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 4 przejścia; 16 terminali dostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 24 wejścia; 16 wyjść; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

...
2 113,82 2 600,00
D8-5115 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-8 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 8 przejść; 32 terminale dostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 48 wejść; 32 wyjścia; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

...
3 552,85 4 370,00
D8-5116 Kontroler dostępu MC16-PAC-ST-16 ROGER
Kontroler dostępu systemu RACS5; licencja na 16 przejść; 64 terminale dostępu; ponad 8000 identyfikatorów; 96 wejść; 64 wyjścia; zarządzanie z aplikacji VISO; interfejs RACS CLK/DTA, 2xRS485, Ethernet; 72x175x30mm

...
6 430,89 7 910,00
D8-5119 Rozszerzenie licencji kontrolera dostępu o 1 przejście MC16-PAC-ST-LIC-1 ROGER
Rozszerzenie licencji kontrolera MC16 Roger o jedno przejście
395,12 486,00

Kontrolery dostępu RACS5 Roger