Przewody niskonapięciowe do instalacji alarmowych i domofonowych, ekranowane