Systemy nagłośnienia Public Address

Głównym zadaniem systemu Public Address jest możliwie równomierne nagłośnienie dużych powierzchni. W tym celu najczęściej stosuje się technikę, która do transmisji mowy i/lub muzyki wykorzystuje transformatory linii 100V. Takie rozwiązanie umożliwia proste łączenie dużej liczby głośników bez konieczności dokładnego uwzględniania impedancji linii głośnikowej. Technika PA znajduje szerokie zastosowanie do rozgłaszania komunikatów oraz muzyki tła w sklepach, hipermarketach, szkołach, urzędach, obiektach sportowych, restauracjach czy dworcach. Znajduje też zastosowanie w gabinetach lekarskich i kosmetycznych, poczekalniach, domach i ogrodach. W większych systemach często widzimy różnego rodzaju projektory i tuby głośnikowe. W mniejszych najczęściej głośniki sufitowe, głośniki w obudowach i kolumny głośnikowe.

Podstawowe pojęcia

Public Address - podstawowe pojęcia

- strefa nagłośnienia,
- linia głośnikowa 100V/70V,
- priorytety,
- klasa pracy wzmacniacza elektroakustycznego,
- rodzaje mikrofonów,
- pasmo przenoszenia przy nagłaśnianiu,
- poziom natężenia dźwięku przy nagłaśnianiu.

Pogłos - warunki i kształtowanie

Pogłos - warunki i kształtowanie

- warunki pogłosowe,
- pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku dla różnych częstotliwości,
- kształtowanie warunków pogłosowych.

Głośniki Public Address

Głośniki Public Address

- głośnik a zestaw głośnikowy,
- charakterystyka częstotliwościowa głośników,
- charakterystyka kierunkowa głośników.

Tor elektroakustyczny PA

Tor elektroakustyczny PA

- elementy toru elektroakustycznego,
- mono i stereo,
- metody podłączania,
- linia głośnikowa,
- sterowanie głośnością za pomocą lokalnego regulatora,
- rozmieszczenie głośników.

Przykładowe rozwiązania PA

Przykładowe rozwiązania PA

- elementy toru elektroakustycznego,
- mały obiekt handlowy,
- stacja benzynowa,
- radiowęzeł szkolny,
- sala audytoryjna,
- basen miejski,
- boisko sportowe,
- zakład przemysłowy.