Domofony cyfrowe

Bardzo szybki rozwój elektroniki zaznacza swój wpływ i na systemach domofonowych. Kto wie, czy klasyczne domofony i wideodomofony nie odchodzą powoli w przeszłość. Zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym coraz częściej stosuje się domofony cyfrowe. Klasyczne panele bramofonowe z wieloma przyciskami są zastępowane przez klawiatury cyfrowe. Mało tego - zamiast wybierania numeru na klawiaturze można po prostu wybrać nazwisko lokatora z elektronicznego spisu adresowego. A sam cyfrowy system domofonowy może współpracować z centralką telefoniczną i systemem alarmowym, może zapewniać łączność z pracownikiem ochrony itd. Lokatorzy zaś nie muszą już otwierać drzwi za pomocą klucza; wystarczy zbliżenie karty zbliżeniowej do bramofonu lub przyłożenie pastylki Dallas do wbudowanego czytnika.

1. Domofony cyfrowe

Nowoczesne domofony cyfrowe umożliwiają obsługę kilku lub kilkunastu klatek schodowych wyposażonych we własne moduły wywołania (bramofony). Bramofony cyfrowe pracują w trybie automatycznego przełączania, bez konieczności stosowania dodatkowych przekaźnikowych urządzeń przełączających. Możliwa jest hierarchiczna struktura systemu wywołań. Pierwszy bramofon jest umieszczany przy bramie wjazdowej, następny przy wejściu na klatkę schodową. Takie zintegrowane cyfrowe systemy domofonowe potrafią obsługiwać od kilku do kilkunastu głównych paneli zewnętrznych (bramofonów) i nawet kilkaset dodatkowych paneli zewnętrznych.

Hierarchiczna struktura systemu domofonowego chroni również podwórze przed niepożądanymi gośćmi. Takie domofony cyfrowe znajdują coraz szersze zastosowania w różnego rodzaju kondominiach składających się z wielu budynków tworzących jeden kompleks. Należy podkreślić, iż prowadzenie rozmowy z modułu umieszczonego przy furtce lub bramie wjazdowej z mieszkaniem na jednej z klatek nie wyklucza możliwości prowadzenia rozmów w obrębie innych klatek schodowych.

Bramofony cyfrowe Matibus SE
Bramofon cyfrowy 1052/100D MATIBUS-SE Miwi-Urmet
Bramofon cyfrowy
1052/100D MATIBUS-SE
MIWI-URMET
Bramofon cyfrowy z czytnikiem Dallas 1052/105D MATIBUS-SE Miwi-Urmet
Bramofon cyfrowy
1052/105D MATIBUS-SE
MIWI-URMET

Przedstawiony na powyższej fotografii bramofon cyfrowy 1052/100D MATIBUS-SE firmy Miwi Urmet jest elementem nowoczesnego systemu domofonowego. Cyfrowy system domofonowy MATIBUS-SE może być stosowany we wszelkiego rodzaju obiektach mieszkaniowych i usługowych. Matibus SE zapewnia sekretność prowadzonych rozmów oraz sygnalizację niezamkniętych drzwi. Może obsługiwać praktycznie nieograniczoną liczbę użytkowników i wejść. Bramofon umożliwia otwarcie drzwi za pomocą 64 ogólnych kodów składających się z 4 cyfr. Wygodną funkcjonalnością cyfrowego systemu domofonowego Matibus SE firmy Miwi Urmet są również indywidualne kody otwarcia. Indywidualny kod otwarcia składa się z 4-cyfrowego kodu otwarcia drzwi poprzedzonego kodem wywołania (od 1 do 4 cyfr). Indywidualne kody otwarcia mogą zatem składać się z 5 do 8 cyfr.

Po wybraniu specjalnego kodu liczbowego na klawiaturze numerycznej modułu wywołania może być aktywowana jedna lub więcej usług specjalnych, takich jak zapalanie oświetlenia klatki schodowej, uaktywnienie jednego lub więcej zamków elektrycznych, otwarcie zdalnie sterowanej bramy, uaktywnienie alarmu antywłamaniowego itd.

Oprócz klawiatur nowoczesne domofony cyfrowe umożliwiają otwarcie drzwi lub furtki od zewnątrz za pomocą pastylek Dallas (iButtom). Pastylki Dallas iButtom muszą być przykładane do czytnika umieszczonego w bramofonie. Przedstawiona powyżej wersja 1052/105D domofonu cyfrowego Matibus-SE Miwi Urmet ma wbudowany czytnik pastylek Dallas. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane. I godne polecenia chociażby ze względu na dużą odporność mechaniczną pastylek.

Otwieranie drzwi może być realizowane również za pomocą kart zbliżeniowych UNIQUE 125kHz. Dane identyfikacyjne z tych nośników są odczytywane przez odpowiednie czytniki wbudowane w panel zewnętrzny (bramofon). Karty zbliżeniowe UNIQUE 125kHz nie wymagają wkładania do czytnika; wystarczy ich zbliżenie do czytnika - nawet bez wyjmowania z kieszeni, czy torebki. Identyfikatory zbliżeniowe standardu UNIQUE 125kHz są wykonywane również w postaci breloczków. Berloczki mogą być przyczepiane do kluczy, trudniej je zgubić, czy połamać.

Często w bramofonie jest umieszczany również elektroniczny spis lokatorów tych osób, które chcą pokazać swoje nazwiska. W takim przypadku wywołanie abonenta może być realizowane bezpośrednio z elektronicznego spisu adresowego lokatorów. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że nie muszą pamiętać numeru odwiedzanego mieszkania.

Bramofon cyfrowy MATIBUS-SE SINTHESI z czytnikiem DALLAS
Bramofon cyfrowy
MATIBUS-SE SINTHESI z czytnikiem DALLAS

Integralną cechą nowoczesnego cyfrowego systemu domofonowego jest dyskrecja rozmowy. Prowadzenie rozmowy jest możliwe jedynie z wywołanym unifonem. Czas trwania rozmowy może być nieograniczony (do momentu nadejścia nowego wywołania) lub może być ograniczony podczas programowania systemu. System może być tak skonfigurowany, aby jedynie wywołany użytkownik był uprawniony do otwarcia drzwi. Często taki system zapewnia możliwość stosowania unifonów interkomowych służących do nawiązywania łączności pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami.

Nowoczesne domofony cyfrowe mogą współpracować z centralami portierskimi. Centrale portierskie mogą przejmować określone wywołania skierowane do mieszkańców. Może to następować np. w godzinach nocnych lub w przypadku nieobecności mieszkańca. Do takich central portierskich są również kierowane wszelkie sygnały alarmowe pochodzące z poszczególnych mieszkań. Mogą to być sygnały z czujników włamaniowych, pożaru, zalania wodą czy np. detektorów gazu. Ochrona musi podjąć określone działania po otrzymaniu zgłoszenia.

Centrala portierska 1052/40R MATIBUS-SE
Centrala portierska
1052/40R MATIBUS-SE

Schemat blokowy cyfrowego systemu domofonowego Matibus SE w prostej pod względem rozbudowy wersji przedstawiono na poniższym rysunku. Jak widać z rysunku ten system domofonowy może obsłużyć dwa piony po 255 mieszkań.

Schemat blokowy cyfrowego systemu domofonowego MATIBUS-SE
Schemat blokowy cyfrowego systemu domofonowego MATIBUS-SE

Jak już wspomniano wcześniej, system MATIBUS-SE umożliwia rozbudowę do praktycznie nieograniczonej liczby użytkowników i ilości wejść. System domofonowy Matibus-SE umożliwia tworzenie układów o strukturze wielowejściowej (wejścia główne i dodatkowe). Dzięki temu ten cyfrowy system domofonowy może być stosowany we wszelkiego rodzaju obiektach mieszkaniowych i usługowych.

Rzeczą godną podkreślenia jest fakt, iż przedstawione powyżej domofony cyfrowe wymagają w pionach tylko dwóch przewodów. Do tych przewodów są podłączane wszystkie unifony cyfrowe montowane w poszczególnych mieszkaniach. Okablowanie jest więc dużo prostsze, niż w przypadku systemów analogowych, gdzie zarówno w pionach, jaki i w doprowadzeniach do mieszkań stosuje się przewody o większej ilości żył. Domofony cyfrowe charakteryzują się stałą ilością żył w magistrali sygnałowej; ilość ta jest niezależna od liczby użytkowników.

2. Wideodomofony cyfrowe

Nowoczesne systemy cyfrowe współpracują oczywiście z panelami wideodomofonowymi. Przykładem takiego cyfrowego systemu wideodomofonowego jest Gate View firmy Commax. System obsługuje do 500 abonentów i do 99 kamer wspólnych przy wejściach. Ponadto umożliwia dołączanie kamer CCTV i bramofonów przy wejściach indywidualnych.

Wideobramofony cyfrowe do systemu Gate View Commax
Wideobramofon cyfrowy DRC-900LC do systemu GATE VIEW COMMAX
Wideobramofon cyfrowy
DRC-900LC
GATE VIEW COMMAX
Wideobramofon cyfrowy DRC-GAC do systemu GATE VIEW COMMAX
Wideobramofon cyfrowy
DRC-GAC
GATE VIEW COMMAX

Stosowane w systemie Gate View bramofony DRC-900LC i DRC-GAC są wyposażone w klawiaturę cyfrową i elektroniczny spis lokatorów. Lokatorzy korzystający z paneli bramowych mają możliwość otwarcia wejścia kodami indywidualnymi lub opcjonalnie za pomocą karty zbliżeniowej.

System wieloabonentowy Gate View Commax łączy prostotę rozwiązań analogowych z możliwościami cyfrowych systemów wideodomofonowych. Przeznaczony jest zarówno do instalacji blokowych, jak i osiedli domów jednorodzinnych. Każdy lokator może posiadać kilka monitorów bądź unifonów umożliwiających obsługę systemu z kilku miejsc. Wszystkie połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami systemu są realizowane za pomocą skrętki UTP (nie dotyczy to oczywiście rygli elektromagnetycznych i zasilania sieciowego).

Urządzenia abonenckie systemu Gate View
Monitor wideodomofonowy CAV-50GN do systemu GATE VIEW COMMAX
Monitor wideodomofonowy
CAV-50GN
systemu GATE VIEW COMMAX
Unifon cyfrowy AP-3SG do systemu GATE VIEW COMMAX
Unifon cyfrowy
AP-3SG
systemu GATE VIEW COMMAX

Przy minimalnej konfiguracji do prawidłowego funkcjonowania niezbędne są jedynie panele zewnętrzne (bramofony kolorowe) i odbiorniki (unifony i monitory). Jeżeli na terenie obiektu wyposażonego w system znajduje się pomieszczenie ochrony, to może być ono wyposażone w stację portierską umożliwiającą kontakt ze wszystkimi użytkownikami oraz gośćmi.

Schemat blokowy systemu domofonowego Gate View z 2 bramofonami
​Schemat blokowy systemu domofonowego Gate View Commax z 2 bramofonami

Na powyższym rysunku przedstawiono schemat blokowy prostego cyfrowego systemu domofonowego z obsługą dwóch bramofonów przy dwóch wejściach. Na rysunku przedstawiono tylko dwie pierwsze kondygnacje z czterema mieszkaniami na każdej z nich. Na następnych kondygnacjach urządzenia dobiera się analogicznie. W mieszkaniach mogą być montowane różne monitory lub unifon. Zastosowane na każdej kondygnacji dystrybutory CCU-4GF są przeznaczone do wydzielania sygnałów z magistrali do poszczególnych monitorów. Na wyjściu bramofonu można jeszcze zastosować aktywny dystrybutor sygnału VD-103. Jest zalecany do stosowania w przypadku dużych odległości. Ponadto rozdziela 1 sygnał na 3 piony i stąd jest niezbędny przy budynkach, w których (wideo)domofony cyfrowe są montowane na kilku klatkach schodowych.

3. Możliwości systemów cyfrowych

Inteligentne systemy zabezpieczenia mieszkań są projektowane w celu zintegrowania systemu domofonowego i systemu zarządzania różnymi usługami. Wszelkie dane są przesyłane po magistrali szeregowej. Wszystkie urządzenia systemu podłączone do tej magistrali mogą komunikować się wzajemnie, używając oczywiście mikroprocesora kompatybilnego ze wspomnianą magistralą. Struktura systemu opiera się z reguły na wielu elementach modularnych, które można stosować w zależności od konkretnych potrzeb.

Często na etapie planowania systemu nie są jeszcze jasno zdefiniowane usługi i wymagania dla poszczególnych pomieszczeń. Bardzo istotne jest więc takie ułożenie przewodów, które będzie wykorzystywane przez późniejsze rozszerzenia służące do realizacji dodatkowych usług (systemy technologiczne oraz systemy bezpieczeństwa i ochrony). Zwykły kabel wielożyłowy (plus ewentualnie kabel współosiowy do przesyłania sygnałów wizyjnych) wystarcza do realizacji wszystkich usług w całym budynku. Podłączane urządzenia tworzą odgałęzienia. I chociaż okablowanie systemu nie musi być elastyczne, to jest w stanie zaspokoić wszelkie możliwe kombinacje aplikacyjne. Kolejne modyfikacje lub rozszerzenia systemu mogą być realizowane bardzo łatwo, po prostu poprzez dodanie dodatkowych elementów do magistrali. Ta elastyczność powoduje skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów instalacji oraz zapewnia łatwość eksploatacji.

Zintegrowany system zabezpieczenia budynków jest odpowiedni dla większości instalacji, w których wymagane jest zainstalowanie jednego lub więcej z podanych poniżej urządzeń:
- domofony i wideodomofony,
- interfejs telefoniczny lub centralka telefoniczna.
- centralka portierska (dla pracowników ochrony),
- moduły alarmowe (antywłamaniowe, sygnalizacji pożaru, detektorów gazu itd.),
- zdalne sterowanie różnymi urządzeniami.

Zintegrowany system zabezpieczenia pomieszczeń powinien charakteryzować się co najmniej następującymi właściwościami technicznymi:
1. Elastyczny, rozszerzalny protokół komunikacyjny w celu rozbudowy systemu w przyszłości.
2. Możliwość zastosowania zasilacza rezerwowego będącego w stanie zapewnić ciągłe działanie systemu nawet w przypadku zaniku napięcia zasilającego (moduł rezerwowy podtrzymujący napięcie).
3. Sprzęgnięcie z systemem wewnętrznej łączności telefonicznej za pomocą centralki telefonicznej lub zapewnienie łączności wewnętrznej między poszczególnymi unifonami.
4. Interfejs telefoniczny wykorzystujący telefon (zarówno standardowy, jak i dedykowany) do funkcji domofonu.

Wskazane jest, aby system zapewniał również następujące możliwości:
1. Wykrywanie przerwy lub zwarcia w magistrali danych przy pomocy cyklicznego sprawdzania połączenia pomiędzy centralką i różnymi urządzeniami systemu. Możliwość automatycznego odłączania fragmentów instalacji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania linii danych (na przykład w przypadku zwarcia tej linii). Po usunięciu awarii system automatycznie przywraca odłączony wcześniej fragment instalacji.
2. Możliwość wykrywania alarmów technicznych (np. detektory gazu) lub alarmów pochodzących z systemów ochrony przeciwpożarowej oraz antywłamaniowej i przekazywanie ich do innych urządzeń. Najczęściej jest to centralka portierska lub panel alarmowy, może to być również elektroniczny spis adresowy lub centralny dialer telefoniczny. W przypadku alarmu pożarowego system powinien zapewnić automatyczne otwieranie drzwi wejściowych i jednoczesne wyświetlenie ostrzeżenia "POŻAR".
3. Sprzężenie z czujnikiem otwarcia drzwi; po kilkudziesięciu sekundach od momentu otwarcia moduł wywołania przekazuje informację o otwarciu drzwi. Informacja ta przesyłana jest do centralki oraz do dodatkowych modułów domofonu i jest powtarzana w regularnych odstępach czasu, dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz

Ofertę sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej wraz z opisami, fotografiami i kartami katalogowymi można obejrzeć w naszym katalogu internetowym.