Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
D8-5910 Klucz sprzętowy RUD-6-LKY do licencji ROGER
Klucz sprzętowy do licencji; wymagany przy aktywacji licencji VISO EX oraz RCP Master 3
239,84 295,00

Oprogramowanie RACS5