Akumulatory bezobsługowe SLA

Akumulatory są elektrochemicznymi źródłami zasilania. W wyniku zachodzących reakcji chemicznych powstaje w nich energia elektryczna. Znamionowe napięcie ogniw ołowiowych wynosi 2V. Akumulator - w zależności od wymaganego napięcia zasilania - składa się z jednego lub więcej ogniw. Są to ogniwa wtórne (ładowalne), w których mamy do czynienia z odwracalną reakcją chemiczną. Ogniwa pierwotne stosuje się w bateriach i tam mamy do czynienia z nieodwracalną reakcją chemiczną, w wyniku której jest wytwarzana energia elektryczna.

W akumulatorach występują dwa cykle pracy. Pierwszym jest ładowanie, podczas którego po doprowadzeniu napięcia z zewnątrz akumulator jest odbiornikiem energii elektrycznej. Wewnątrz niego energia elektryczna jest przetwarzana na energię chemiczną i w ten sposób kumulowana. Drugim cyklem jest pobieranie energii z akumulatora. Staje się on źródłem prądu elektrycznego w wyniku przemiany energii chemicznej na energię elektryczną i w ten sposób jest  stopniowo rozładowywany.

Anoda i katoda akumulatorów ołowiowo-kwasowych są wykonane z płyt ołowiowych, zaś elektrolitem jest kwas siarkowy (H2SO4). Stąd też wywodzi się nazwa tych akumulatorów. Można je można podzielić zasadniczo na dwie grupy:
- akumulatory tradycyjne z ciekłym elektrolitem,
- akumulatory szczelne (SLA - popularnie nazywane bezobsługowymi).

Jednym z podstawowych parametrów akumulatora jest jego pojemność. Jest to zdolność do gromadzenia energii elektrycznej wyrażona zwykle w amperogodzinach [Ah]. Pojemność 65Ah oznacza, że akumulator może oddawać prąd o natężeniu 1A przez 65 godzin.

Zalety akumulatorów bezobsługowych SLA

Bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe oznaczane są oznaczane najczęściej jako SLA (Sealed Lead-Acid - szczelne ołowiowo-kwasowe). Często stosuje się również w stosunku do nich nazwę VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - ołowiowo-kwasowe regulowane zaworami). Dzięki swoim zaletom oraz właściwościom eksploatacyjnym coraz powszechniej zastępują tradycyjne (mokre) akumulatory kwasowe i zasadowe.

Akumulatory SLA Europower
Akumulatory bezobsługowe SLA Europower

Główne zalety akumulatorów bezobsługowych SLA:
- nie wymagają uzupełniania wody i konserwacji elektrolitu (pomiary gęstości, poziomu itp.),
- mogą pracować w dowolnej pozycji, nie mają bowiem płynnego elektrolitu,
- przy normalnej eksploatacji nie wydzielają gazów,
- dzięki szczelnym obudowom są bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma kwaśnych oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym),
- nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją,
- w porównaniu z klasycznymi akumulatorami mają niższą oporność wewnętrzną i są średnio o 70% mniejsze i o 50% lżejsze przy zachowaniu tej samej pojemności.

Jako ciekawostkę można podać, że akumulatory SLA wykonywane w technologii AGM są stosowane od wielu lat w lotnictwie wojskowym, w tym w bombowcach B-52 i myśliwcach F-18.

Technologie akumulatorów bezobsługowych SLA

Akumulatory bezobsługowe SLA wykonywane są obecnie w dwóch technologiach różniących się sposobem wiązania elektrolitu. Akumulatory AGM (Absorbed Glass Mat) mają cały elektrolit uwięziony (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości. Separatory te są umieszczane między płytami ołowianymi akumulatora. Wykorzystywane jest tu zjawisko napięcia powierzchniowego w komórkach separatora wykonanego z odpowiedniej maty szklanej. Akumulatory AGM mają niższą rezystancję wewnętrzną, niż akumulatory żelowe. To zaś oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy. Jest to szczególnie zauważalne przy rozładowywaniu dużym prądem. Przy tych samych gabarytach akumulatory AGM mają również nieco większą pojemność od akumulatorów żelowych. Wynika to stąd, że część elektrolitu w akumulatorach żelowych stanowi czynnik żelujący.

W technologii żelowej elektrolit jest unieruchomiony przez dodanie do niego niewielkiej ilości krzemionki SiO2. Rekombinację gazów umożliwiają kanaliki tlenowe w strukturze żelu. Akumulatory żelowe lepiej odprowadzają ciepło wytwarzane przy przepływie prądu. Dzięki dużej pojemności cieplnej akumulatory żelowe zapewniają wysokie bezpieczeństwo pracy w podwyższonych temperaturach. Są również bardziej odporne na wibracje i wstrząsy. Ta zaleta ma znaczenie przy zastosowaniach mobilnych i przenośnych. Charakteryzują się również dużą odpornością na przeładowanie i głębokie rozładowanie, czym niestety nie mogą pochwalić się akumulatory wykonywane w technologii AGM. Akumulatory żelowe mogą być regenerowane nawet po wielogodzinnych zwarciach. Ich rezystancja wewnętrzna jest jednak większa niż akumulatorów AGM.

Konstrukcja akumulatorów bezobsługowych AGM

W akumulatorach bezobsługowych AGM płyty dodatnia i ujemna są wykonane siatkach za stopów niskowapniowych ze śladowym dodatkiem innych metali. Dodatki stopowe są stosowane w celu redukcji do minimum ewolucji wodoru przy płycie ujemnej (redukcja utraty wody) oraz ograniczenie wielkości korozji i wzrostu płyt. Elektroda ujemna jest wykonywana z gąbczastego ołowiu Pb, zaś elektroda ujemna jest wykonywana z PbO2. I na tych płytach zachodzą reakcje chemiczne. Płyty są oddzielone separatorem z włókna szklanego o dużej odporności termicznej i dużej odporności na utlenianie. Całość okrywa obudowa z ABS, PCV lub PP charakteryzująca się dużą odpornością na działanie kwasu i dużą wytrzymałością mechaniczną.

Konstrukcja akumulatora AGM KOBE
Konstrukcja akumulatora AGM serii HP KOBE

Elektrolit jest pochłonięty przez separator międzypłytowy (w postaci maty szklanej) i w ten sposób uwięziony między płytami. Gaz powstający w trakcie elektrolizy na płycie dodatniej jest przekazywany za pośrednictwem specjalnego separatora do płyty ujemnej, gdzie jest rekombinowany do postaci siarczanu ołowiu i wody. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność uzupełniania elektrolitu, jak to się dzieje w przypadku klasycznego akumulatora, gdzie tlen i wodór są wydalane do atmosfery. Dzięki temu możemy mówić, że akumulator AGM nie wymaga obsługi. Ponieważ elektrolit utrzymywany jest między elektrodami dzięki specjalnej konstrukcji płyt, akumulator może pracować ponadto w każdej pozycji.

Każde ogniwo akumulatora bezobsługowego (6 woltowy - 3 ogniwa, 12 woltowy - 6 ogniw) posiada jednokierunkowy, samouszczelniający się zawór bezpieczeństwa. Zawór ten otwiera się w przypadku wzrostu ciśnienia wewnątrz akumulatora (np. przy przeładowaniu) i wypuszcza gazy na zewnątrz chroniąc obudowę przed rozsadzeniem.

Żywotność akumulatorów bezobsługowych AGM

Po długim użytkowaniu następuje zużycie elektrod. Efektywny okres żywotności standardowego akumulatora AGM wynosi od trzech do pięciu lat przy pracy rezerwowej i około 200 cykli (1 cykl, to 100% wyładowania) przy pracy cyklicznej. Po tym okresie nie jest możliwe przywrócenie jego pojemności.

Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej
Żywotność akumulatora Europower serii EP przy pracy cyklicznej

Najważniejsze czynniki wpływające na skrócenie żywotności akumulatora, to:
- wielokrotne głębokie wyładowania,
- wysoki prąd wyładowania w pracy cyklicznej,
- nadmierny prąd ładowania,
- przeładowanie,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia.

Temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych AGM

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych AGM wynosi 20°C. Należy podkreślić, że praca akumulatorów bezobsługowych w podwyższonych temperaturach powoduje dramatyczne skrócenie ich żywotności. Praca w podwyższonej temperaturze może powodować wysychanie i rozbieganie termiczne ogniw. Zasadniczy wpływ na to mają:
- mała pojemność cieplna,
- brak rezerwy elektrolitu,
- ograniczona emisja ciepła do otoczenia.
Żywotność zmniejsza się nawet o połowę na każdy wzrost temperatury o 8°C powyżej znamionowej temperatury pracy. Oznacza to, że akumulator eksploatowany w 28°C zachowa 50% a w 36°C tylko 25% projektowanej żywotności. W celu uzyskania maksymalnej żywotności przy pracy buforowej należy:
- umieszczać akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),
- zachować przynajmniej 1,5cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza, zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację,
- stosować zasilacz z kompensacją temperaturową napięcia ładowania, jeśli temperatura pracy będzie znacznie przekraczać 20°C.

Żywotność akumulatora przy pracy buforowej w zależności od temperatury
Żywotność akumulatora Europower przy pracy buforowej
w zależności od temperatury pracy

Podczas pracy w niskich temperaturach należy uwzględnić spadek pojemności akumulatora i dobierać ją z odpowiednim zapasem. W temperaturze 0°C pozostaje do dyspozycji użytkownika około 85%, a w -10°C i -20°C odpowiednio 75% i 65% pojemności znamionowej.

Zastosowania akumulatorów bezobsługowych AGM

Przy pracy buforowej (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Po naładowaniu akumulator pobiera minimalny prąd konserwujący, który uzupełnia jego samorozładowanie. Główne obszary zastosowań to:
- zasilacze awaryjne UPS,
- systemy alarmowe,
- oświetlenie awaryjne,
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne,
- kasy i drukarki fiskalne itp.

W takich przypadkach mogą być stosowane zarówno bezobsługowe akumulatory uniwersalne (np. serii EP Europower), jak i dedykowane do pracy buforowej (np. serii EV Europower). Akumulatory dedykowane do pracy buforowej mają z reguły nieco większą pojemność przy tych samych rozmiarach.

Akumulator 12V 1,2Ah EP 1,2-12 EUROPOWER
Akumulator 12V 1,2Ah EP 1,2-12 EUROPOWER

Akumulator bezobsługowy EP 1,2-12 Europower jest stosowany na przykład w:
- sygnalizator optyczno-akustyczny SD-3001 Satel,
- sygnalizator bezprzewodowy WSS Elmes,
- zasilacz buforowy AWZ-100 Pulsar,
- przenośne zestawy nagłośnieniowe T-6020 i T-6020B ITC.

Akumulator 12V 5Ah EP 5-12 EUROPOWER
Akumulator 12V 5Ah EP 5-12 EUROPOWER

Akumulator bezobsługowy EP 5-12 Europower znajduje zastosowanie w zasilaczach UPS wielu firm, a w szczególności w zasilaczach awaryjnych firmy EVER:
• Ever Duo 350, 800,
• Ever Duo Pro 350, 800,
• Ever Eco CDS 1000, 1200,
• Ever Eco Pro CDS 500, 1000, 1200,
• Ever Eco Pro CDS 1000 Rack, 1200 Rack
• Ever Sinline 800, 1600, 2000
oraz w zasilaczach awaryjnych firmy APC:
• Back-UPS 1250B, Back-UPS BK200B, Back-UPS Office 400
• Smart-UPS 400, Smart-UPS 250, Smart-UPS SU3000RM2U
• Back-UPS 1250B, Back-UPS BK200B
• ES 500 VA USB Support
• Back-UPS Office 400
• Smart-UPS 250, Smart-UPS 400
• Smart-UPS SUM1500RMXLi2U, Smart-UPS SUM1500RMXL2U
• Smart-UPS SUM48RMXLBP2U
• Smart-UPS SU3000RMi2U, Smart-UPS SU3000RM2U.

Akumulator 12V 7,2Ah EP 7,2-12 EUROPOWER
Akumulator uniwersalny 12V 7,2Ah EP7,2-12 Europower

Zaś akumulator bezobsługowy EP 7,2-12 Europower jest stosowany w następujących zasilaczach UPS firmy EVER:
• Ever Duo 500, 1000,
• Ever Duo Pro 500, 1000,
• Ever Eco LCD 500, 800,
• Ever Eco CDS 700,
• Ever Eco Pro CDS 700,
• Ever Specline 700, Specline Pro 700, Pro 1000,
• Ever Sinline 1200, 3000,
• Ever Powerline 6-11, 10-11,
• Ever Powerline 3-3 Model 10K, 20K, 30K, 40K, 50K (zamiennie z EV 9-12),
• Ever Superline 11 model 6k, model 8k, model 10k, model 12k.
Może być stosowany również w następujących zasilaczach UPS firmy Fideltronik:
• Ares 350, Ares 500, Ares 700, Ares 1000, Ares 1600, Ares 3000,
• Ares Cool,
• Ares 800 LT1, Ares 800 LT2, Ares 800 LT3,
• LUPUS 500, LUPUS 700, LUPUS 1000, LUPUS 1600,
• LUPUS KI 1000, LUPUS KI 2000, LUPUS KI 3000,
• LUPUS KR1000, LUPUS KR1000-J, LUPUS KR2000, LUPUS KR2000-J, LUPUS KR3000, LUPUS KR3000-J,
• LUPUS KR6000, KR1110S, KR3110S.
Może być wstawiany do następujących zasilaczy awaryjnych firmy APC:
• BK250EC, BK250EI, BK350EI, BK400i, BK400EC, BK400EI, BK500MI, BK500I, BK500EI,
• BP280I, BP420I,
• SUVS420i,
• Smart-UPS VS420, Smart-UPS 450, Smart-UPS 600, Smart-UPS 700, Smart-UPS 750,
• Smart-UPS SU700RM2U, Smart-UPS SU1000RM2U, Smart-UPS SU1400RM2U,
• Smart-UPS 2200RMI3U, Smart-UPS 2200RM3U,
• Smart-UPS 3000RMT3U, Smart-UPS 3000RMI3U, Smart-UPS 3000RM3U,
• Smart-UPS 5000RMTXFMR, Smart-UPS 5000RMT5U.

Akumulatory bezobsługowe EP 7,2-12 Europower są często stosowane w obudowach do central alarmowych:
• AWO-000 7/TRP20/DSPR, AWO-000PU Pulsar,
• AWO-150 7/TRP40/DSPR-MAŁA Pulsar.
Służą tam do zasilania rezerwowego małych systemów alarmowych.

Takie same rozmiary ma akumulator 12V 8Ah EV 9-12 EUROPOWER przeznaczony do pracy buforowej w zasilaczach UPS. Przy standardowych gabarytach akumulatory serii EV Europower charakteryzują się znacznie mniejszą rezystancją wewnętrzną, niż serii EP. Dzięki temu mają większą pojemność i lepsze charakterystyki rozładowania stałą mocą i dużym prądem, szczególnie dla krótkich czasów rozładowania (5-20 minut).

Akumulator 12V 8Ah EV 9-12 EUROPOWER
Akumulator 12V 8Ah EV 9-12 EUROPOWER

Akumulator bezobsługowy EV9-12 znalazł zastosowanie w następujących zasilaczach UPS firmy EVER:
• Ever Eco LCD 1000,
• Ever Sinline XL 1800, 2200, 3000,
• Ever Sinline XL 1800 Rack, 2200 Rack, 3000 Rack,
• Ever Sinline PRO 2200, 3000, 4000, 5000,
• Ever Sinline PRO 2200 Rack, 3000 Rack, 4000 Rack, 5000 Rack,
• Ever POWERLINE RT 1000, RT 2000, RT 3000,
• Ever POWERLINE 3-3 Model 10K, 20K, 30K, 40K, 50K (zamiennie z EP 7,2-12).
Z powodzeniem może być stosowany również w następujących zasilaczach APC:
• BK250EC, BK250EI, BK350EI, BK400i, BK400EC, BK400EI, BK500MI, BK500I, BK500EI,
• BP280I, BP420I,
• SUVS420i,
• Smart-UPS VS420, Smart-UPS 450, Smart-UPS 600, Smart-UPS 700, Smart-UPS 750,
• Smart-UPS SU700RM2U, Smart-UPS SU1000RM2U, Smart-UPS SU1400RM2U,
• Smart-UPS 2200RMI3U, Smart-UPS 2200RM3U,
• Smart-UPS 3000RMT3U, Smart-UPS 3000RMI3U, Smart-UPS 3000RM3U,
• Smart-UPS 5000RMTXFMR, Smart-UPS 5000RMT5U.

Dużą popularnością cieszy się akumulator bezobsługowy nieco większej pojemności, a mianowicie EP17-12 Europower.

Akumulator 12V 17Ah EP 17-12 EUROPOWER
Akumulator 12V 17Ah EP 17-12 EUROPOWER

Ten akumulator 12V o pojemności 17Ah znajduje zastosowanie na przykład w następujących obudowach do central alarmowych:
• AWO-500 17/TRZ40/S-F, AWO-500PU Pulsar,
• AWO-510 17/TRZ40/M-F Pulsar,
• AWO-520 17/TRZ80/L-F Pulsar,
• AWO-220 17/TRP40/DSPR, AWO-220PU Pulsar,
• AWO-203 17/TRP40/DSPR/L Pulsar,
• AWO-256TOR 17/TRP50/SATEL, AWO-256PU Pulsar,
• AWO-305 INTEGRATOR Pulsar.
Służy tam do zasilania rezerwowego średnich systemów alarmowych. W przypadku większych systemów sygnalizacji włamania i napadu stosuje się odpowiednio większe pojemności lub baterie akumulatorów.

W przypadku pracy cyklicznej - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu jest odłączany od obciążenia i ponownie ładowany. Przedstawiony na poniższym rysunku akumulator EC40-12 Europower został specjalnie zaprojektowany do pracy cyklicznej (powtarzalne cykle rozładowania/ładowania). Dzięki swojej konstrukcji wytrzymuje nawet do 80% cykli więcej, niż uniwersalny akumulator serii EP.

Akumulator 12V 40Ah EC 40-12 EUROPOWER
Akumulator 12V 40Ah EC 40-12 EUROPOWER

Główne obszary zastosowań akumulatorów dedykowanych do pracy cyklicznej to urządzenia przenośne i mobilne:
- przenośny sprzęt RTV,
- przenośne narzędzia,
- przenośne źródła światła,
- systemy fotowoltaiczne,
- przenośny sprzęt pomiarowo-kontrolny,
- elektroniczny sprzęt medyczny,
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym,
- inne urządzenia o dużej cykliczności pracy.

Żywotność akumulatorów bezobsługowych AGM

Akumulatory konstruowane specjalnie do pracy cyklicznej zdecydowanie lepiej znoszą głębokie rozładowania, niż akumulatory uniwersalne. Jak widać z poniżej zamieszczonej charakterystyki akumulator serii EC Europower wytrzymuje 400 cykli rozładowania 100% (przy zachowaniu 60% pojemności), podczas gdy akumulator serii EP wytrzymuje tylko około 220 takich samych cykli rozładowania (patrz charakterystyka żywotności akumulatora EP przy pracy cyklicznej przedstawiona nieco wcześniej).

Żywotność akumulatora EC przy pracy cyklicznej
Żywotność akumulatora Europower serii EC przy pracy cyklicznej

Głębokość rozładowania akumulatorów bezobsługowych AGM

Szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe AGM są wrażliwe na powtarzające się nadmierne (zbyt głębokie) rozładowania. Nadmierne rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. Przyczyną nadmiernego rozładowania może być również pozostawienie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas bez ładowania. Zbyt głębokie rozładowanie prowadzi do zasiarczenia, które objawia się częściową, nieodwracalną utratą dostępnej pojemności.

Związek pomiędzy prądem rozładowania a końcowym napięciem rozładowania został przedstawiony w poniższej tabeli. Nie należy rozładowywać akumulatora do napięć niższych niż podane w tabeli. Na przykład końcowe napięcie rozładowania akumulatora 12V o pojemności 7Ah, z którego pobierany jest prąd o wartości 0,7A (0,1C) wynosi 10,5V (6 ogniw * 1,75V/ogniwo).

Prąd i napięcie końcowe rozładowania akumulatora
Prąd rozładowania Końcowe napięcie rozładowania
[A] [V/ogniwo]
I < 0,2 C 1,75
0,2 C< I < 0,5 C 1,70
0,5 C< I < 1,0 C 1,55
1,0 C> I 1,30
*C - pojemność akumulatora

Chociaż niebezpieczeństwo nadmiernego rozładowania występuje głównie podczas pracy cyklicznej, to również w czasie pracy buforowej należy zabezpieczyć się przed zbytnim obniżeniem napięcia akumulatora w czasie długich przerw w zasilaniu z sieci energetycznej. Jeżeli urządzenia czerpiące energię z akumulatora nie mają wbudowanego takiego zabezpieczenia, to rozwiązaniem jest zastosowanie układu odłączającego akumulator od obciążenia, gdy napięcie na jego zaciskach osiągnie minimalny, dopuszczalny poziom.

Moduł zabezpieczający ZB-1 akumulator przed nadmiernym rozładowaniem
Moduł zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem ZB-1 SATEL

Przykładem takiego urządzenia może być przedstawiony na powyższym rysunku moduł ZB-1 Satel. Moduł ZB-1 jest urządzeniem ochronnym podwyższającym sprawność działania układów zasilających (np. systemów alarmowych i telewizji przemysłowej) współpracujących z akumulatorami żelowymi lub AGM o napięciu znamionowym 12V.

Zastosowanie modułu zabezpieczającego ZB-1 akumulator przed nadmiernym rozładowaniem
Zastosowanie modułu zabezpieczającego ZB-1 akumulator przed nadmiernym rozładowaniem

Moduł odłącza akumulator od obciążenia w sytuacji grożącej jego całkowitym rozładowaniem. Wartością graniczną jest napięcie 10,5V. Dzięki temu są zachowane prawidłowe warunki eksploatacji akumulatora oraz skraca się czas potrzebny na jego ponowne naładowanie. Moduł zabezpieczający chroni również zasilany uklad przed nieprzewidywalnymi skutkami związanymi z obniżeniem napięcia zasilania. Moduł może współpracować ze wszystkimi urządzeniami, które nie są wyposażone w takie zabezpieczenie.

Ładowanie akumulatorów bezobsługowych AGM

Akumulatory bezobsługowe AGM powinny być ładowane metodą stałonapięciową z ograniczeniem prądowym. Początkowy prąd ładowania akumulatora nie powinien być większy niż 0,3C [A] (zalecany 0,1C [A] gdzie C - pojemność akumulatora).

Napięcie ładowania podczas pracy buforowej powinno zawierać się w zakresie od 2,25 do 2,30 V/ogniwo (zalecane 2,275V/ogniwo ) czyli od 13,5 do 13,8V dla akumulatorów 12V. Przy dużych wahaniach temperatury pracy należy zastosować zasilacz z układem kompensacji temperaturowej napięcia ładowania, który zmniejsza napięcie ładowania przy wzroście temperatury. Współczynnik kompensacji temperaturowej wynosi -3,3 [mV/°C/ogniwo] od 20°C. Napięcie ładowania powinno być dobrze stabilizowane a jego tętnienia nie powinny przekraczać 1,5%. Małe i lekkie ładowarki impulsowe o dużej sprawności spełniają z reguły te wymagania z zapasem.

Ładowarka akumulatorów LC-2213 12V/4A EUROPOWER
Ładowarka akumulatorów LC-2213 12V/4A EUROPOWER

Przedstawiona na powyższej fotografii ładowarka EUROPOWER LC-2213 jest przeznaczona do ładowania 12-woltowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych AGM i żelowych. Dzięki trzystopniowej metodzie ładowania możliwe jest podłączanie ogniw pracujących cyklicznie i buforowo. Akumulator po naładowaniu doładowywany jest niewielkim prądem konserwującym, dzięki czemu może być podłączony do ładowarki dowolnie długo. Należy bezwzględnie przestrzegać dolnej granicy pojemności ładowania ładowarki 14Ah, gdyż przekroczenie jej grozi nieodwracalnym uszkodzeniem akumulatora. Górna granica 40Ah jest wyznaczana poprzez minimalny prąd ładowania ogniw, przekroczenie jej nie wiąże się z uszkodzeniem akumulatora, lecz skutecznie wydłuża czas jego ładowania.

Składowanie akumulatorów bezobsługowych AGM

Sprawność akumulatora jest określana stosunkiem energii, którą można pobrać z niego do energii dostarczonej w procesie ładowania. Akumulator posiada pewną rezystancję wewnętrzną, można więc pobrać z niego mniej energii, niż dostarczono. Dzięki wyeliminowaniu antymonu z płyt akumulatora i zastosowaniu stopu wapniowego oraz związaniu elektrolitu w żelu (lub macie szklanej), akumulatory charakteryzują się niskim współczynnikiem samorozładowania. Dzięki temu mogą być przechowywane bez konieczności doładowywania przez długi czas.

Charakterystyka samorozładowania akumulatora w zależności od temperatury
Charakterystyka samorozładowania akumulatora w zależności od temperatury

Temperatura składowania akumulatorów bezobsługowych powinna zawierać się w zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Wskazane jest jednak, aby temperatura przechowywania nie przekraczała 20°C. Zaś graniczną temperaturą przechowywania (jak również pracy) jest temperatura +55°C. Składowanie akumulatorów poza zakresem zalecanych temperatur może prowadzić do utraty pojemności, zwarcia ogniw lub co najmniej zmniejszenia żywotności. Akumulatorów nie należy przechowywać na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. Najlepszym miejscem przechowywania są pomieszczenia chłodne i suche.

Podczas długiego składowania akumulatorów należy co pewien czas przeprowadzać doładowywanie. Przy temperaturze składowania poniżej 20 stopni ładowanie uzupełniające należy przeprowadzać co 12 miesięcy, zaś w temperaturze 20-30 stopni akumulatory należy doładowywać co 8 miesięcy.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz

Ofertę wielu rodzin akumulatorów SLA na napięcie 6V i 12V oraz ładowarek wraz z ich opisami, fotografiami i kartami katalogowymi można obejrzeć w naszym katalogu internetowym.