Kontroler parkingowy MC16-AZC-4 ROGER

Towar niedostępny
Kontroler parkingowy MC16-AZC-4 ROGER
Kontroler parkingowy systemu RACS5; licencja na 2 przejścia; dodatkowe, zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu; limit ilości wejść do strefy, ilości dni z dostępem do strefy, ilości dni braku wejść, ilości dni braku wejść do strefy oraz grupowe limity obecności w strefie

Przeznaczenie:
Zawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC Roger jest odmianą standardowego kontrolera dostępu MC16-PAC (system RACS 5), w którym jedna ze stref dostępu może podlegać dodatkowym, zaawansowanym mechanizmom kontroli dostępu. Do mechanizmów tych zalicza się limit ilości wejść do strefy, limit ilości dni z dostępem do strefy, limit ilości dni braku wejść do strefy oraz grupowe limity obecności w strefie.
Limit ilości wejść do strefy określa ilość wejść po osiągnięciu, której kontroler blokuje prawo dostępu do strefy. Limit dni z dostępem określa ilość dni w ciągu, których kontroler może przyznać dostęp do strefy, przy czym dni te nie muszą następować po sobie. Obydwa te mechanizmy zwykle znajdują zastosowanie przy kontroli dostępu do miejsc, do których dostęp podlega opłatom (np. obiekty rekreacyjne) lub jest wymagane ograniczenie ilości wejść (np. dostęp jednokrotny). Limit dni nieobecności określa ilość następujących po sobie dni, w których użytkownik nie wszedł do strefy a po osiągnięciu, której prawo dostępu zostanie automatycznie zablokowane. Funkcja ta może być wykorzystana do automatycznego blokowania dostępu w przypadku, gdy użytkownik zgubi lub nie zwróci identyfikatora administratorowi systemu. Grupowe limity obecności umożliwiają kontrolę obecności w strefie z uwzględnieniem podziału na grupy. Funkcjonalność ta jest zwykle wykorzystywana przy organizacji kontroli dostępu do parkingów współużytkowanych przez wielu najemców biurowca. System RACS 5 umożliwia rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, co w połączeniu z funkcją grupowych limitów obecności daje możliwość kompleksowej, zintegrowanej z całym systemem kontroli dostępu obsługi parkingów w oparciu o autonomiczny kontroler MC16-AZC.
Wszystkie omówione funkcje limitów definiowane są indywidualnie dla każdego użytkownika systemu. Aktualne wartości limitów mogą być w dowolnej chwili odczytane i skorygowane przez operatora systemu. Kontroler MC16-AZC jest zgodny sprzętowo z innymi kontrolerami rodziny kontrolerów MC16 i może obsługiwać do 16 przejść, przy czym tylko jedna ze stref może podlegać omówionym wcześniej zaawansowanym funkcjom kontroli dostępu.

Dane ogólne

Nazwa produktu:Kontroler parkingowy MC16-AZC-4 ROGER
Kod produktu:D8-5154
Cena detal netto:3 398,37
Cena detal brutto:4 180,00
Karta katalogowa:Kontroler parkingowy MC16-AZC-4 ROGER  
Uwaga!
Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy atrakcyjne rabaty - zapraszamy do współpracy!
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Prosimy o kontakt z naszymi salonami sprzedaży.
Wygląd towaru może nieco odbiegać od przedstawionego na zdjęciu!