Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P1-1110 ROP 63 konwencjonalny POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP35, IGNIS 1000; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy: -25...+70C
57,72 71,00
P1-1111 ROP 63H konwencjonalny POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP 35, IGNIS 1000, ALFA 3800; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -40...+70C
134,15 165,00
P1-1114 Ramka maskująca RM-60-R natynkowa POLON
Puszka do montażu natynkowego ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP63, ROP4001M; kolor czerwony
5,12 6,30
P1-1210 ROP adresowalny 4001M POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; wewnętrzny; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -25...+55C
175,61 216,00
P1-1211 ROP adresowalny 4001MH POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60); temp. pracy -25...+55C
239,84 295,00
P1-1711 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-101/PL SATEL
Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; zewnętrzny - hermetyczna obudowa; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe

...
159,35 196,00
P1-1712 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100/PL SATEL
Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; wewnętrzny; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe

...
55,28 68,00
P1-1718 Puszka montażowa ROP-BT (10-pak) SATEL
Puszka montażowa do ROP serii 100 SATEL; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego PE; dodatkowe zaciski śrubowe do podłączenia żył linii dozorowej; (10-pak)
165,04 203,00
P1-1801 Przycisk uruchomienia gaszenia PU 61 POLON
Przycisk ręcznego uruchomienia procesu gaszenia; żółta obudowa z opisem START GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500
272,36 335,00
P1-1802 Ramka maskująca RM-60-Y żółta POLON
Ramka maskująca do montażu PU-61 na tynku; kolor żółty
6,26 7,70
P1-1803 Przycisk wstrzymania gaszenia PW 61 POLON
Przycisk wstrzymujący proces gaszenia; niebieska obudowa z opisem STOP GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500
270,73 333,00
P1-1804 Ramka maskująca RM-60-B niebieska POLON
Ramka maskująca do montażu PW-61 na tynku; kolor niebieski
6,26 7,70
P1-1915 Szybki SZ-60 (3szt.) do ROP-63 i 4001 POLON
Komplet 3 szybek (klapek) do ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001M, ROP-4001MH, ROP63, ROP63H, PU-61,PW-61, PO-61, PO-62, PO-63
12,03 14,80
P1-2111 Przycisk oddymiania PO-61 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; IP30
146,34 180,00
P1-2112 Przycisk oddymiania PO-62 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; wyłącznik; IP30
151,22 186,00
P1-2113 Przycisk oddymiania PO 63 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 3 LED; wyłącznik; IP30
156,10 192,00
P1-2114 Ramka maskująca RM-60-O pomarańczowa POLON
Ramka maskująca do przycisków PO-61, PO-62 i PO-63; uzupełnienie do wersji natynkowej; kolor pomarańczowy
5,12 6,30
P1-2121 Przycisk przewietrzania PP-61 POLON
Przycisk przewietrzania podtynkowy
52,03 64,00
P1-2122 Przycisk przewietrzania PP-62 POLON
Przycisk przewietrzania nadtynkowy
61,79 76,00
P1-2123 Przycisk przewietrzania PP-40NT POLON
Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy
190,24 234,00
P1-2124 Przycisk przewietrzania PP-40PT POLON
Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy
190,24 234,00
P1-2231 Czujka dymu DIO 40 jonizacyjna POLON
Czujka dymu jonizacyjna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V
125,20 154,00
P1-2241 Czujka dymu DIO 4043 jonizacyjna POLON
Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V
165,85 204,00
P1-2246 Czujka dymu DIO 4046 jonizacyjna POLON
Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V
261,79 322,00
P1-3231 Czujka dymu DOR-40 POLON
Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V

...
137,40 169,00

W ofercie systemy sygnalizacji pożaru; czujki przeciwpożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, centrale przeciwpożarowe, sygnalizatory pożarowe.