Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P3-1313 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
16 699,19 20 540,00
P3-1314 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
19 504,07 23 990,00
P3-1315 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalnena linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
18 268,29 22 470,00
P3-1316 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
21 081,30 25 930,00
P3-1317 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
19 317,07 23 760,00
P3-1318 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
22 130,08 27 220,00
P3-1411 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 4A (1x4A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 4A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 1 strefa 4A; obudowa 400x400x160mm
1 723,58 2 120,00
P3-1412 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 8A (2x4A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 8A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 4A; obudowa 400x400x160mm
2 772,36 3 410,00
P3-1414 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 16A (2x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 16A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 8A; obudowa 400x400x160mm
3 276,42 4 030,00
P3-1415 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 32A (4x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 32A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 4 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm
7 308,94 8 990,00
P3-1416 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 40A (5x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 40A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 5 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm
7 642,28 9 400,00
P3-1417 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 48A (6x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 48A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 6 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm
8 073,17 9 930,00
P3-1418 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 56A (7x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 56A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 7 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm
10 951,22 13 470,00
P3-1419 Centrala sterująca oddymianiem UCS-6000 64A (8x8A) POLON
Uniwersalna centrala sterująca 64A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 8 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm
12 040,65 14 810,00
P3-1441 Moduł grupowo-liniowy MGL-60 8A POLON
Moduł grupowo-liniowy 8A; konwencjonalna linia dozorowa; konwencjonalna linia przycisków oddymiania; wy do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych; kontrola stanu urządzeń sterowanych i zasilanych przez wyjście główne
490,24 603,00
P3-1442 Moduł przekaźnikowo-kontrolny MPW-60 POLON
Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych (5A/230V) + 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24 V)
620,33 763,00
P3-1443 Moduł przekaźnikowy MPD-60 POLON
Moduł przekaźników dodatkowych; 2 nadzorowane przekaźniki programowalne (1A/24V); 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24V)
190,24 234,00
P3-1444 Moduł komunikacji adresowej MKA-60 POLON
Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000; adresowalna linia dozorowa
200,00 246,00
P3-1445 Moduł zasilania MZU-60 POLON
Moduł zasilania uniwersalnego; przekaźnik uszkodzenia zasilania (1A/24V); nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5A/24V)
490,24 603,00
P3-1861 Obudowa 1xEKS POLON
Obudowa na 1 moduł EKS; 125x96x75mm
73,98 91,00
P3-1862 Obudowa 2xEKS POLON
Obudowa na 2 moduły EKS; 125x168x75mm
100,81 124,00
P3-1864 Obudowa 4xEKS POLON
Obudowa na 4 moduły EKS; 125x168x75mm
139,02 171,00
P3-7111 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-104 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH)

...
853,66 1 050,00
P3-7112 Panel zdalnej obsługi i sygnalizacji PSP-104 SATEL
Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-104 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy

Przeznaczenie:
Panel wyniesiony PSP-104 Satel dla central CSP-104 umożliwia obsługę systemu...
790,24 972,00
P3-7121 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-108 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH)

...
951,22 1 170,00
W ofercie systemy sygnalizacji pożaru; czujki przeciwpożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, centrale przeciwpożarowe, sygnalizatory pożarowe.