Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P1-3232 Czujka dymu DUR 40 POLON
Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V
90,24 111,00
P1-3233 Czujka dymu DUR 40Ex POLON
Czujka dymu optyczna; iskrobezpieczna; praca na liniach konwencjonalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V
239,84 295,00
P1-3241 Czujka dymu DOR 4043 POLON
Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V
178,05 219,00
P1-3242 Czujka dymu DUR 4043 POLON
Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automat. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy: -25...+55C;...
153,66 189,00
P1-3246 Czujka dymu DOR 4046 POLON
Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas....
270,73 333,00
P1-3247 Czujka dymu DUR 4046 POLON
Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas....
251,22 309,00
P1-3248 Czujka dymu DUR 4047 radiowa POLON
Czujka dymu optyczna, radiowa; adresowalna; współpraca z POLON 4000 (z ACR 4001); zasięg 100m; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; wykrywa TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; 3V...
509,76 627,00
P1-3711 Czujka dymu DRP-100 SATEL
Punktowa optyczna czujka dymu; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-2 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowej; łatwy montaż w DB-100

...
88,62 109,00
P1-4231 Czujka temperatury TUP-40 POLON
Czujka temperatury nadmiarowo-różniczkowa; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; próg zadziałania 54...65C; czas zadziałania zależny od szybkości narastania temperatury; temp. pracy -25...+55C; zas. 15...28V
73,17 90,00
P1-4241 Czujka temperatury TUN 4043 POLON
Czujka temperatury; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zasilanie...
137,40 169,00
P1-4246 Czujka temperatury TUN 4046 POLON
Czujka temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zas. 16,5...24V
230,08 283,00
P1-4711 Czujka ciepła DCP-100 SATEL
Punktowa czujka ciepła klasy A1R zgodnie z EN54-5; wykrywanie szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej; łatwy montaż w podstawie DB-100; możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania

...
69,11 85,00
P1-7246 Czujka dymu i temperatury DOT 4046 POLON
Czujka dymu optyczna i wzrostu temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp.pr. -25...+55C;...
281,30 346,00
P1-7247 Czujka dymu i płomienia DPR 4046 POLON
Czujka dymu i płomienia, wielosensorowa; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; izolator zwarć; kąt sensora płomienia 120st.; temp. pracy -25C...+50C;...
278,05 342,00
P1-7712 Czujka dymu i ciepła DMP-100 SATEL
Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-6, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; czujnik termiczny o ch-ce A1R zgodnie z EN54-5; sygnalizacja zabrudzenia...
129,27 159,00
P1-9240 Gniazdo czujek G-40 POLON
Gniazdo czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046); do montowania czujek na sufi cie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej; możliwość zamontowania adaptera linii bocznej ADC-4001M, adaptera czujek radiowych ACR-4001
26,83 33,00
P1-9241 Podstawa PG40 gniazd G 40 i G 3840 POLON
Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące
15,04 18,50
P1-9242 Dławik PG 7 do PG 40 POLON
Dławik do PG 40; umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w gniazdo wiszące
6,99 8,60
P1-9243 Zwora do gniazda G 40 POLON
Zwora do gniazda G 40
5,53 6,80
P1-9248 Wkrętak WAGO do gniazda G 40 POLON
Wkrętak WAGO do gniazda G 40
29,27 36,00
P1-9261 Osłona przeciwwietrzna OP-40 POLON
Osłona przeciwwietrzna przeznaczona do współpracy z czujkami dymu szeregów 30, 40, 2190, 4043 i 4046
500,00 615,00
P1-9262 Osłona przeciwkurzowa OK-40 POLON
Osłona przeciwkurzowa (na czas remontu) czujek POLON
2,52 3,10
P1-9711 Gniazdo konwencjonalne DB-100 SATEL
Konwencjonalne gniazdo do punktowych czujek pożarowych DMP-100, DRP-100, DCP-100; możliwość zablokowania czujki w gnieździe; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego
21,95 27,00
P1-9712 Podstawa gniazda czujek PDB-100 SATEL
Podstawa przemysłowa gniazda czujek; możliwość montażu gniazda DB-100 w instalacji natynkowej; możliwość stosowania dławic PG-16 lub rurek fi16; zewnętrzne uchwyty do montazu bez perforacji dna
12,03 14,80
P1-9718 Osłona przeciwpyłowa OP-100 (10-pak) SATEL
Osłona przeciwpyłowa czujek serii 100 (10-pak)
24,39 30,00
W ofercie systemy sygnalizacji pożaru; czujki przeciwpożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, centrale przeciwpożarowe, sygnalizatory pożarowe.