Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P1-1110 ROP 63 konwencjonalny POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP35, IGNIS 1000; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy: -25...+70C
55,28 68,00
P1-1111 ROP 63H konwencjonalny POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP 35, IGNIS 1000, ALFA 3800; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -40...+70C
126,83 156,00
P1-1114 Ramka maskująca RM-60-R natynkowa POLON
Puszka do montażu natynkowego ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP63, ROP4001M; kolor czerwony
4,80 5,90
P1-116 ROP konwencjonalny 42H hermetyczny POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów POLON-ALFA; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; sygnalizacja zwrotna; montaż podtynkowy przy użyciu puszki P4; temp. pracy -25...+70C
207,32 255,00
P1-1210 ROP adresowalny 4001M POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; wewnętrzny; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -25...+55C
166,67 205,00
P1-1211 ROP adresowalny 4001MH POLON
Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60); temp. pracy -25...+55C
227,64 280,00
P1-1311 ROP konwencjonalny OP1-W01-A-V1-01 SPAMEL
Ręczny ostrzegacz pożarowy; konwencjonalny; rozwierny; natynkowy; IP65; do zadziałania wymaga tylko zbicia szybki; kasowanie alarmu wymaga wymiany szybki PPOŻ-5701

Przeznaczenie:
Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1...
69,92 86,00
P1-1312 ROP konwencjonalny OP1-W02-A-V1-01 SPAMEL
Ręczny ostrzegacz pożarowy; konwencjonalny; rozwierny; podtynkowy; IP65; do zadziałania wymaga tylko zbicia szybki; kasowanie alarmu wymaga wymiany szybki PPOŻ-5701

Przeznaczenie:
Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1...
109,76 135,00
P1-1318 Dodatkowa szybka do ROP PPOZ-5701/PO1 SPAMEL
Dodatkowa szybka do ROP-OP1
5,93 7,30
P1-1471 Moduł adresujący do ROP EU-311CV SPAMEL
Moduł adresujący do przycisków ROP - OP1; 37x40x15mm; 19-30Vdc
113,82 140,00
P1-1711 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-101/PL SATEL
Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; zewnętrzny - hermetyczna obudowa; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe

...
159,35 196,00
P1-1712 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100/PL SATEL
Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; wewnętrzny; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe

...
55,28 68,00
P1-1718 Puszka montażowa ROP-BT (10-pak) SATEL
Puszka montażowa do ROP serii 100 SATEL; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego PE; dodatkowe zaciski śrubowe do podłączenia żył linii dozorowej; (10-pak)
165,04 203,00
P1-1801 Przycisk uruchomienia gaszenia PU 61 POLON
Przycisk ręcznego uruchomienia procesu gaszenia; żółta obudowa z opisem START GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500
259,35 319,00
P1-1802 Ramka maskująca RM-60-Y żółta POLON
Ramka maskująca do montażu PU-61 na tynku; kolor żółty
6,02 7,40
P1-1803 Przycisk wstrzymania gaszenia PW 61 POLON
Przycisk wstrzymujący proces gaszenia; niebieska obudowa z opisem STOP GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500
257,72 317,00
P1-1804 Ramka maskująca RM-60-B niebieska POLON
Ramka maskująca do montażu PW-61 na tynku; kolor niebieski
6,02 7,40
P1-1915 Szybki SZ-60 (3szt.) do ROP-63 i 4001 POLON
Komplet 3 szybek (klapek) do ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001M, ROP-4001MH, ROP63, ROP63H, PU-61,PW-61, PO-61, PO-62, PO-63
10,98 13,50
P1-2111 Przycisk oddymiania PO-61 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; IP30
139,02 171,00
P1-2112 Przycisk oddymiania PO-62 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; wyłącznik; IP30
143,09 176,00
P1-2113 Przycisk oddymiania PO 63 POLON
Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 3 LED; wyłącznik; IP30
147,97 182,00
P1-2114 Ramka maskująca RM-60-O pomarańczowa POLON
Ramka maskująca do przycisków PO-61, PO-62 i PO-63; uzupełnienie do wersji natynkowej; kolor pomarańczowy
4,80 5,90
P1-2121 Przycisk przewietrzania PP-61 POLON
Przycisk przewietrzania podtynkowy
48,78 60,00
P1-2122 Przycisk przewietrzania PP-62 POLON
Przycisk przewietrzania nadtynkowy
59,35 73,00
P1-2123 Przycisk przewietrzania PP-40NT POLON
Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy
190,24 234,00