Cennik detaliczny - systemy sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymianiem

       
  System konwencjonalny IGNIS 1000 POLON    
  System sterowania gaszeniem IGNIS 1520M POLON    
  Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON    
  System adresowalny POLON 4000    
  Osprzęt systemu POLON 4000    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40Ex    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4047    
  Akcesoria czujek pożarowych POLON    
  Gniazda czujek nieadresowalne POLON    
  Gniazda czujek adresowalne POLON    
  Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON    
  Centrale sygnalizacji pożarowej SATEL    
  Czujki sygnalizacji pożarowej SATEL    
  Ręczne ostrzegacze pożarowe SATEL    
  Sygnalizatory pożarowe SATEL    
  Ręczne Ostrzegacze Pożarowe SPAMEL    
  Sygnalizatory SSP W2    
  Testery czujek POLON    
  Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX    
  Czujniki gazu    

Typ

Opis

Cena netto

Cena brutto
 

System konwencjonalny IGNIS 1000 POLON

   
IGNIS 1080 Centrala SSP; 8 linii dozorowych; max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; linia sygnalizatorów zewnętrznych; 4 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40; interfejs TW 35; -5...+40C; obudowa 368x314x106mm 2422,76 2980,00
IGNIS 1240 Centrala SSP; 16 linii dozorowych (rozbudowa do 24); max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; 2/3 linie sygnalizatorów zewnętrznych; 2/3 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, interfejs TW 35; obudowa 4528,46 5570,00
ML-3 Moduł liniowy do centrali IGNIS 1240 (rozbudowa o 8 linii dozorowych) 853,66 1050,00
 

System sterowania gaszeniem IGNIS 1520M POLON

   
IGNIS 1520M Centrala automatycznego gaszenia; 2 linie dozorowe; linie sterujące i monitorujące proces gaszenia; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, przyciskami PG1, PS1 oraz z sygnalizatorami SD1, SO1 i SAK; RS 232; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm 3691,06 4540,00
PU-61 Przycisk ręcznego uruchomienia procesu gaszenia; żółta obudowa z opisem START GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500 259,35 319,00
RM-60-Y Ramka maskująca do montażu PU-61 na tynku; kolor żółty 6,02 7,40
PW-61 Przycisk wstrzymujący proces gaszenia; niebieska obudowa z opisem STOP GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500 257,72 317,00
RM-60-B Ramka maskująca do montażu PW-61 na tynku; kolor niebieski 6,02 7,40
 

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON

   
UCS-6000 4A (1x4A) Uniwersalna centrala sterująca 4A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 1 strefa 4A; obudowa 400x400x160mm 1780,49 2190,00
UCS-6000 8A (2x4A) Uniwersalna centrala sterująca 8A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 4A; obudowa 400x400x160mm 2626,02 3230,00
UCS-6000 8A (1x8A) Uniwersalna centrala sterująca 8A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 1 strefa 8A; obudowa 400x400x160mm 1821,14 2240,00
UCS-6000 16A (2x8A) Uniwersalna centrala sterująca 16A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 8A; obudowa 400x400x160mm 3121,95 3840,00
UCS-6000 32A (4x8A) Uniwersalna centrala sterująca 32A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 4 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 6959,35 8560,00
UCS-6000 40A (5x8A) Uniwersalna centrala sterująca 40A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 5 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 8747,97 10760,00
UCS-6000 48A (6x8A) Uniwersalna centrala sterująca 48A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 6 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 9211,38 11330,00
UCS-6000 56A (7x8A) Uniwersalna centrala sterująca 56A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 7 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 11000,00 13530,00
UCS-6000 64A (8x8A) Uniwersalna centrala sterująca 64A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 8 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 11463,41 14100,00
MGL-60 8A Moduł grupowo-liniowy 8A; konwencjonalna linia dozorowa; konwencjonalna linia przycisków oddymiania; wy do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych; kontrola stanu urządzeń sterowanych i zasilanych przez wyjście główne 460,16 566,00
MPW-60 Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych (5A/230V) + 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24 V) 590,24 726,00
MPD-60 Moduł przekaźników dodatkowych; 2 nadzorowane przekaźniki programowalne (1A/24V); 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24V) 179,67 221,00
MKA-60 Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000; adresowalna linia dozorowa 190,24 234,00
MZU-60 Moduł zasilania uniwersalnego; przekaźnik uszkodzenia zasilania (1A/24V); nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5A/24V) 460,16 566,00
SP2 Zasilacz do uniwersalnej centrali sterującej UCS-6000 POLON 869,92 1070,00
PO-61 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; IP30 139,02 171,00
PO-62 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; wyłącznik; IP30 143,09 176,00
PO-63 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 3 LED; wyłącznik; IP30 147,97 182,00
RM-60-O Ramka maskująca do przycisków PO-61, PO-62 i PO-63; uzupełnienie do wersji natynkowej; kolor pomarańczowy 4,80 5,90
PP-61 Przycisk przewietrzania podtynkowy 48,78 60,00
PP-62 Przycisk przewietrzania nadtynkowy 59,35 73,00
PP-40NT Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy 190,24 234,00
PP-40PT Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy 230,08 283,00
 

System adresowalny POLON 4000

   
POLON-4100 Centrala SSP; 2 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 128 stref dozorowych; RS232 i RS485; współpraca z czujkami szeregu 4040; 1 linia sygnałowa; 2 linie kontrolne; 3 wyjścia przekaźnikowe; temp. pracy -5...+40C; 420x384x115mm 3991,87 4910,00
POLON-4200 Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 256 stref dozorowych; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4040; 2 linie sygnałowe; 2 linie kontrolne; 8 wyjść przekaźnikowych; temp. pracy -5...+40C; 393x483x190mm 7650,41 9410,00
POLON-4900 Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i 16000 elementów w systemie 11991,87 14750,00
POLON-4900S Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i16000 elementów w systemie; wyjścia światłowodowe 14658,54 18030,00
POLON-4500-1 Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 13902,44 17100,00
POLON-4500S-1 Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 16569,11 20380,00
POLON-4500-2 Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 15902,44 19560,00
POLON-4500S-2 Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 18569,11 22840,00
POLON-4500-3 Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalnena linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 17398,37 21400,00
POLON-4500S-3 Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 20073,17 24690,00
POLON-4500-4 Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 18398,37 22630,00
POLON-4500S-4 Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 21073,17 25920,00
 

Osprzęt systemu POLON 4000

   
TSR-4000 Terminal sygnalizacji równoległej do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe; do 1 centrali można podłączyć do 16 terminali; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm; 230V 6650,41 8180,00
MSI-48 Moduł do pracy sieciowej central POLON 4500 i 4900 695,12 855,00
MSL-2M Moduł liniowy do rozbudowy centrali POLON 4800, POLON4900 o 4 linie / pętle adresowalne 894,31 1100,00
ADC-4001M Adresowalny adapter linii konwencjonalnej do POLON 4000; przesyłanie informacji o stanie linii dozorowej dołaczonej do adaptera oraz o stanie dołączonych czujek nieadresowalnych szeregów 30 lub 40 Polon; wbudowany izolator zwarć 183,74 226,00
ACR-4001 Adapter czujek radiowych; praca na liniach dozorowych central POLON 4000; współpraca z max 16 czujkami radiowymi 695,12 855,00
EWS-4001 Element sterujący wielowyjściowy, adresowalny; 8 wyjść przekaźnikowych; praca na adresowalnych liniach centrali dozorowej systemu POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 603,25 742,00
EWK-4001 Element kontrolny 8 wejściowy, adresowalny; do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek lub innych systemów; współpraca z centralami serii POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 548,78 675,00
EKS-4001 Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście; 2 wejścia; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 265,85 327,00
EKS-4001W Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście 230V; 2 wejścia 230V; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 439,84 541,00
1xEKS Obudowa na 1 moduł EKS; 125x96x75mm 69,92 86,00
2xEKS Obudowa na 2 moduły EKS; 125x168x75mm 95,93 118,00
4xEKS Obudowa na 4 moduły EKS; 125x168x75mm 131,71 162,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40

   
DIO-40 Czujka dymu jonizacyjna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V 118,70 146,00
DOR-40 Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V 130,08 160,00
DUR-40 Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V 85,37 105,00
TUP-40 Czujka temperatury nadmiarowo-różniczkowa; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; próg zadziałania 54...65C; czas zadziałania zależny od szybkości narastania temperatury; temp. pracy -25...+55C; zas. 15...28V 69,11 85,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40Ex

   
DUR-40Ex Czujka dymu optyczna; iskrobezpieczna; praca na liniach konwencjonalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V 227,64 280,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046

   
DIO-4043 Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 157,72 194,00
DOR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V 169,11 208,00
DUR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automat. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy: -25...+55C; 16,5...24V 146,34 180,00
TUN-4043 Czujka temperatury; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zasilanie 16,5...24V 130,08 160,00
DIO-4046 Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V 248,78 306,00
DOR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 257,72 317,00
DUR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 239,02 294,00
TUN-4046 Czujka temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zas. 16,5...24V 218,70 269,00
DOT-4046 Czujka dymu optyczna i wzrostu temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp.pr. -25...+55C; 16,5...24V 266,67 328,00
DPR-4046 Czujka dymu i płomienia, wielosensorowa; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; izolator zwarć; kąt sensora płomienia 120st.; temp. pracy -25C...+50C; 16,5...24V 264,23 325,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4047

   
DUR-4047 Czujka dymu optyczna, radiowa; adresowalna; współpraca z POLON 4000 (z ACR 4001); zasięg 100m; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; wykrywa TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; 3V 2xCR123 479,67 590,00
 

Akcesoria czujek pożarowych POLON

   
WZ-31 Wskaźnik zadziałania czujki lub grupy czujek; sygnalizacja optyczna; zasilanie ze współpracującej czujki 13,98 17,20
OP-40 Osłona przeciwwietrzna przeznaczona do współpracy z czujkami dymu szeregów 30, 40, 2190, 4043 i 4046 469,92 578,00
OK-40 Osłona przeciwkurzowa (na czas remontu) czujek POLON 2,03 2,50
 

Gniazda czujek nieadresowalne POLON

   
G-40 Gniazdo czujek szeregów 40 i 4046; nieadresowalne; z łączówką kablową z bezśrubowymi zaciskami; zatrzask 25,20 31,00
PG-40 Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące 13,98 17,20
PG7 Dławik do PG 40; umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w gniazdo wiszące 3,98 4,90
ZWORA Zwora do gniazda G 40 5,20 6,40
WAGO POLON Wkrętak WAGO do gniazda G 40 25,20 31,00
 

Gniazda czujek adresowalne POLON

   
PG-40 Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące 13,98 17,20
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON

   
ROP-63 Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP35, IGNIS 1000; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy: -25...+70C 55,28 68,00
ROP-63H Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP 35, IGNIS 1000, ALFA 3800; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -40...+70C 126,83 156,00
ROP-4001M Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; wewnętrzny; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -25...+55C 166,67 205,00
ROP-4001MH Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60); temp. pracy -25...+55C 227,64 280,00
RM-60-R Puszka do montażu natynkowego ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP63, ROP4001M; kolor czerwony 4,80 5,90
SZ-60 Komplet 3 szybek (klapek) do ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001M, ROP-4001MH, ROP63, ROP63H, PU-61,PW-61, PO-61, PO-62, PO-63 10,98 13,50
 

Sygnalizatory pożarowe POLON

   
SAW-6101 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z gniazdem G-40S 295,12 363,00
SAW-6106 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S 365,04 449,00
SAL-4001 Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć 283,74 349,00
SAW-6001 Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 600 i POLON 4000 334,96 412,00
SAW-6006 Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 6000 i POLON 4000 420,33 517,00
 

Centrale sygnalizacji pożarowej SATEL

   
CSP-104 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH) 853,66 1050,00
CSP-108 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH) 951,22 1170,00
CSP-204 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH) 918,70 1130,00
CSP-208 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH) 1016,26 1250,00
PSP-104 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-104 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 790,24 972,00
PSP-108 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-108 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 790,24 972,00
PSP-204 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-204 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 853,66 1050,00
PSP-208 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-208 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 853,66 1050,00
CSP-ETH Moduł komunikacji central serii CSP-100 i CSP-200 oraz paneli wyniesiowych serii PSP-100 i PSP-200 z panelem wirtualnym; automatyczna konfiguracja IP z DHCP; zasilanie z centrali 390,24 480,00
 

Czujki sygnalizacji pożarowej SATEL

   
DCP-100 Punktowa czujka ciepła klasy A1R zgodnie z EN54-5; wykrywanie szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej; łatwy montaż w podstawie DB-100; możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania 69,11 85,00
DMP-100 Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-6, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; czujnik termiczny o ch-ce A1R zgodnie z EN54-5; sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowej; łatwy montaż w DB-100 129,27 159,00
DRP-100 Punktowa optyczna czujka dymu; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-2 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowej; łatwy montaż w DB-100 88,62 109,00
DB-100 Konwencjonalne gniazdo do punktowych czujek pożarowych DMP-100, DRP-100, DCP-100; możliwość zablokowania czujki w gnieździe; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego 21,95 27,00
PDB-100 Podstawa przemysłowa gniazda czujek; możliwość montażu gniazda DB-100 w instalacji natynkowej; możliwość stosowania dławic PG-16 lub rurek fi16; zewnętrzne uchwyty do montazu bez perforacji dna 12,03 14,80
OP-100 Osłona przeciwpyłowa czujek serii 100 (10-pak) 24,39 30,00
KO-100 Komora optyczna do czujek serii 100 (10-pak) 47,97 59,00
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe SATEL

   
ROP-101/PL Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; zewnętrzny - hermetyczna obudowa; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe 159,35 196,00
ROP-100/PL Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; wewnętrzny; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe 55,28 68,00
ROP-BT Puszka montażowa do ROP serii 100 SATEL; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego PE; dodatkowe zaciski śrubowe do podłączenia żył linii dozorowej; (10-pak) 165,04 203,00
 

Sygnalizatory pożarowe SATEL

   
WZ-100 Wskaźnik zadziałania do indentyfikacji źródła sygnału wykrycia pożaru; optyczna sygnalizacja LED; estetyczny wygląd 26,83 33,00
SPP-100 Sygnalizator pożarowy akustyczny; wybór z 32 dźwięków; możliwość wyzwalania 2 różnych dźwięków; regulacja głośności; niska podstawa do instalacji podtynkowej 69,11 85,00
SPP-101 Sygnalizator pożarowy akustyczny; wybór z 32 dźwięków; możliwość wyzwalania 2 różnych dźwięków; regulacja głośności; wysoka podstawa do instalacji w rurkach 99,19 122,00
 

Ręczne Ostrzegacze Pożarowe SPAMEL

   
OP1-W01-A-V1-01 Ręczny ostrzegacz pożarowy; konwencjonalny; rozwierny; natynkowy; IP65; do zadziałania wymaga tylko zbicia szybki; kasowanie alarmu wymaga wymiany szybki PPOŻ-5701 69,92 86,00
OP1-W02-A-V1-01 Ręczny ostrzegacz pożarowy; konwencjonalny; rozwierny; podtynkowy; IP65; do zadziałania wymaga tylko zbicia szybki; kasowanie alarmu wymaga wymiany szybki PPOŻ-5701 109,76 135,00
EU-311CV Moduł adresujący do przycisków ROP - OP1; 37x40x15mm; 19-30Vdc 113,82 140,00
PPOŻ-5701 Dodatkowa szybka do ROP-OP1 5,93 7,30
 

Sygnalizatory SSP W2

   
SA-K5 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; zasilanie 16-32,5Vdc; fi115x62mm 108,94 134,00
SA-K6 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; błyskająca dioda LED do sygnalizacji zadziałania; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; zasilanie 16-32,5Vdc; fi115x70mm 84,55 104,00
SA-K7 Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; zas. 16-32,5Vdc; fi115x76mm 229,27 282,00
PIP-1AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; obudowa metalowa ośmiokątna 108x30mm 77,24 95,00
PIP-2AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora obok puszki; obudowa metalowa 155x70x30mm 54,47 67,00
PIP-3AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; obudowa metalowa ośmiokątna 108x30mm 77,24 95,00
 

Testery czujek POLON

   
TD808-101 Tester czujek dymu - do wysokości 4m; głowica na pojemnik aerozolu i dwusekcyjna teleskopowa tyczka o długości 2,5m 1300,81 1600,00
TD809-101 Tester czujek dymu - do wysokości 6m; głowica na pojemnik aerozolu i czterosekcyjna teleskopowa tyczka o długości 4,5m 1699,19 2090,00
IT424-101 Imitator ciepła; głowica z elementem grzejnym (do temperatury 90°C); do testowania czujek ciepła nadmiarowych i różniczkowo-nadmiarowych; przystosowany do montażu na tej samej tyczce co tester dymu; zasilanie 230V 1097,56 1350,00
A3-001 Pojemnik z aerozolem testowym do testowania czujek optycznych i optyczno-temperaturowych; imituje cząsteczki dymu; pojemność 250ml 86,18 106,00
 

Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX

   
ZSP135-DR-2A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 2.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 837,40 1030,00
ZSP135-DR-3A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 926,83 1140,00
ZSP135-DR-3A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 943,09 1160,00
ZSP135-DR-5A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1048,78 1290,00
ZSP135-DR-5A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 1081,30 1330,00
ZSP135-DR-5A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 1113,82 1370,00
ZSP135-DR-7A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 6.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1130,08 1390,00
ZSP135-DR-7A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5,5A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 1154,47 1420,00
ZSP135-DR-7A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 1186,99 1460,00
 

Czujniki gazu

   
DG-1 CO Czujnik tlenku węgla (czadu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 ME Czujnik gazu ziemnego (metanu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 LPG Czujnik gazu LPG (propan-butan); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 TCM Czujnik gazów usypiających, np. chloroformu; sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 208,00 255,84
DG-TEST-1 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 58,00 71,34
DG-TEST-2 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 CO; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 58,00 71,34
  Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy rabaty!    
  Zastrzegamy możliwość zmiany cen!    
  Aktualizacja: 06.02.2017