Cennik detaliczny - systemy sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymianiem

       
  Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON    
  System adresowalny POLON 4000    
  Osprzęt systemu POLON 4000    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046    
  Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON    
  Sygnalizatory SSP W2    
  Puszki montażowe SSP W2    
  Testery czujek dymu i czujek ciepła    
  Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX    
  Zasilacze systemów przeciwpożarowych Pulsar    
  Czujniki gazu    

Typ

Opis

Cena netto

Cena brutto
 

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON

   
UCS 6000 4 A (1 x 4A), ver.1 Uniwersalna centrala sterująca 4A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 1 strefa 4A; obudowa 400x400x160mm 1983,74 2440,00
UCS 6000 8 A (2 x 4 A), ver.2 Uniwersalna centrala sterująca 8A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 4A; obudowa 400x400x160mm 3178,86 3910,00
UCS 6000 16 A (2 x 8 A), ver.4 Uniwersalna centrala sterująca 16A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 8A; obudowa 400x400x160mm 3756,10 4620,00
UCS 6000 32 A (4 x 8 A), ver.7 Uniwersalna centrala sterująca 32A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 4 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 8373,98 10300,00
UCS 6000 40 A (5 x 8 A), wyk.10 Uniwersalna centrala sterująca 40A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 5 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 8747,97 10760,00
UCS 6000 48 A (6 x 8 A), wyk.8 Uniwersalna centrala sterująca 48A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 6 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 9252,03 11380,00
UCS 6000 56 A (7 x 8 A), wyk.11 Uniwersalna centrala sterująca 56A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 7 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 12536,59 15420,00
UCS 6000 64 A (8 x 8 A), wyk.9 Uniwersalna centrala sterująca 64A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 8 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 13796,75 16970,00
MGL-60 8A Moduł grupowo-liniowy 8A; konwencjonalna linia dozorowa; konwencjonalna linia przycisków oddymiania; wy do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych; kontrola stanu urządzeń sterowanych i zasilanych przez wyjście główne 520,33 640,00
MPW-60 Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych (5A/230V) + 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24 V) 713,01 877,00
MPD-60 Moduł przekaźników dodatkowych; 2 nadzorowane przekaźniki programowalne (1A/24V); 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24V) 226,83 279,00
MZU-60 Moduł zasilania uniwersalnego; przekaźnik uszkodzenia zasilania (1A/24V); nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5A/24V) 561,79 691,00
PO-61 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; IP30 169,11 208,00
PO-62 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; wyłącznik; IP30 173,98 214,00
PO-63 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 3 LED; wyłącznik; IP30 179,67 221,00
RM-60-O Ramka maskująca do przycisków PO-61, PO-62 i PO-63; uzupełnienie do wersji natynkowej; kolor pomarańczowy 6,02 7,40
PP-61 Przycisk przewietrzania podtynkowy 60,98 75,00
PP-62 Przycisk przewietrzania nadtynkowy 72,36 89,00
PP-40NT Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy 190,24 234,00
PP-40PT Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy 190,24 234,00
 

System adresowalny POLON 4000

   
POLON 4100 Centrala SSP; 2 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 128 stref dozorowych; RS232 i RS485; współpraca z czujkami szeregu 4040; 1 linia sygnałowa; 2 linie kontrolne; 3 wyjścia przekaźnikowe; temp. pracy -5...+40C; 420x384x115mm 4804,88 5910,00
POLON 4200 Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 256 stref dozorowych; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4040; 2 linie sygnałowe; 2 linie kontrolne; 8 wyjść przekaźnikowych; temp. pracy -5...+40C; 393x483x190mm 9211,38 11330,00
 

Osprzęt systemu POLON 4000

   
TSR-4000 Terminal sygnalizacji równoległej do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe; do 1 centrali można podłączyć do 16 terminali; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm; 230V 8000,00 9840,00
ADC-4001M Adresowalny adapter linii konwencjonalnej do POLON 4000; przesyłanie informacji o stanie linii dozorowej dołaczonej do adaptera oraz o stanie dołączonych czujek nieadresowalnych szeregów 30 lub 40 Polon; wbudowany izolator zwarć 226,83 279,00
ACR-4001 Adapter czujek radiowych; praca na liniach dozorowych central POLON 4000; współpraca z max 16 czujkami radiowymi 837,40 1030,00
EWS-4001 Element sterujący wielowyjściowy, adresowalny; 8 wyjść przekaźnikowych; praca na adresowalnych liniach centrali dozorowej systemu POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 734,96 904,00
EWK-4001 Element kontrolny 8 wejściowy, adresowalny; do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek lub innych systemów; współpraca z centralami serii POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 665,04 818,00
EKS-4001 Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście; 2 wejścia; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 324,39 399,00
EKS-4001W Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście 230V; 2 wejścia 230V; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 539,84 664,00
1 x EKS Obudowa na 1 moduł EKS; 125x96x75mm 78,05 96,00
2 x EKS Obudowa na 2 moduły EKS; 125x168x75mm 107,32 132,00
4 x EKS Obudowa na 4 moduły EKS; 125x168x75mm 147,15 181,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046

   
DOR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V 188,62 232,00
DUR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automat. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy: -25...+55C; 16,5...24V 200,00 246,00
TUN-4043 Czujka temperatury; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zasilanie 16,5...24V 156,91 193,00
DOR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 312,20 384,00
DUR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 321,95 396,00
DOT-4046 Czujka dymu optyczna i wzrostu temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp.pr. -25...+55C; 16,5...24V 321,95 396,00
DPR-4046 Czujka dymu i płomienia, wielosensorowa; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; izolator zwarć; kąt sensora płomienia 120st.; temp. pracy -25C...+50C; 16,5...24V 318,70 392,00
DUR-4047 Czujka dymu optyczna, radiowa; adresowalna; współpraca z POLON 4000 (z ACR 4001); zasięg 100m; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; wykrywa TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; 3V 2xCR123 585,37 720,00
G-40 Gniazdo czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046); do montowania czujek na sufi cie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej; możliwość zamontowania adaptera linii bocznej ADC-4001M, adaptera czujek radiowych ACR-4001 31,71 39,00
PG-40 Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące 17,89 22,00
PG7 Dławik do PG 40; umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w gniazdo wiszące 7,48 9,20
ZWORA Zwora do gniazda G 40 6,02 7,40
WAGO Polon Wkrętak WAGO do gniazda G 40 34,15 42,00
WZ-31 Wskaźnik zadziałania czujki lub grupy czujek; sygnalizacja optyczna; zasilanie ze współpracującej czujki 20,33 25,00
OP-40 Osłona przeciwwietrzna przeznaczona do współpracy z czujkami dymu szeregów 30, 40, 2190, 4043 i 4046 21,14 26,00
OK-40 Osłona przeciwkurzowa (na czas remontu) czujek POLON 3,50 4,30
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON

   
ROP-4001M Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; wewnętrzny; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -25...+55C 209,76 258,00
ROP-4001MH Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60); temp. pracy -25...+55C 275,61 339,00
RM-60-R Puszka do montażu natynkowego ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP63, ROP4001M; kolor czerwony 6,02 7,40
SZ-60 Komplet 3 szybek (klapek) do ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001M, ROP-4001MH, ROP63, ROP63H, PU-61, PW-61, PO-61, PO-62, PO-63 21,14 26,00
 

Sygnalizatory pożarowe POLON

   
SAL-4001 Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć 346,34 426,00
SAW-6001 Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 600 i POLON 4000 400,00 492,00
SAW-6006 Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 6000 i POLON 4000 508,13 625,00
 

Sygnalizatory SSP W2

   
SO-Pd13/3m Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED; montaż na wysokości 3m; bez synchronizacji; współpraca z PIP-1AN; szczelność IP54; temp. pracy -10°C ÷ +55°C; wymiary Ø115×53mm; zas. 16 - 32,5Vdc 214,63 264,00
SO-Pd13/6m Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED; montaż na wysokości 6m; bez synchronizacji; współpraca z PIP-1AN; szczelność IP54; temp. pracy -10°C ÷ +55°C; wymiary Ø115×53mm; zas. 16 - 32,5Vdc 214,63 264,00
SO-Pd13/9m Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED; montaż na wysokości 9m; bez synchronizacji; współpraca z PIP-1AN; szczelność IP54; temp. pracy -10°C ÷ +55°C; wymiary Ø115×68mm; zas. 16 - 32,5Vdc 239,02 294,00
SA-K5 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; temp. pracy -10°C ÷ +55°C; fi115x62mm; zasilanie 16-32,5Vdc 92,68 114,00
SA-K5N Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; temp. pracy -10°C ÷ +55°C; fi115x62mm; zasilanie 16-32,5Vdc 127,64 157,00
SA-K6 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; błyskająca LED do sygnalizacji zadziałania; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; temp. pracy -10 ÷ +55°C; fi115x70mm; zas. 16-32,5Vdc 98,37 121,00
SA-K7 Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; temp. pracy -10 ÷ +55°C; fi115x76mm; zas. 16-32,5Vdc 140,65 173,00
SA-K7N/3m Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 16 rodzajów sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; montaż na 3m; fi115x100mm; zas. 16-32,5Vdc 248,78 306,00
SA-K7N/6m Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 16 rodzajów sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; montaż na 6m; fi115x100mm; zas. 16-32,5Vdc 248,78 306,00
SA-K7N/9m Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 16 rodzajów sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; montaż na 9m; fi115x100mm; zas. 16-32,5Vdc 259,35 319,00
 

Puszki montażowe SSP W2

   
PIP-1AN / 0,375A Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; bezpiecznik 0,375A; kabel max 16mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 123x115x28 mm 56,02 68,90
PIP-1AN / Rozgałęźna Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; prąd do 16A; kabel max 16mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 123x115x28 mm 56,02 68,90
AWOZ-125 P Puszka instalacyjna do łączenia urządzeń przeciwpożarowych; bezpiecznik 0,375A; kabel max 10mm; żyła do 2,5mm2; napięcie max 125Vac; prąd obciążenia 1A; obudowa metalowa; kolor czerwony; 120x120x37mm 56,02 68,90
PIP-2AN / 0,375A Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; bezpiecznik 0,375A; kabel max 16mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 166x88x30mm 55,04 67,70
PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; prąd max 16A; kabel max 16mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 166x88x30mm 55,04 67,70
PIP-3AN / 0,75A Puszka instalacyjna; np. do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; bezpiecznik 0,75A; kabel max 19mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 137x124x28mm 72,03 88,60
PIP-3AN / Rozgałęźna Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; prąd max 16A; bezpiecznik 0,75A; kabel max 19mm; żyła max 4mm2; obudowa metalowa; 137x124x28mm 72,03 88,60
 

Testery czujek dymu i czujek ciepła

   
TD808-101 Tester czujek dymu - do wysokości 4m; głowica na pojemnik aerozolu A3-001 i dwusekcyjna teleskopowa tyczka o długości 2,5m; możliwość testowania czujek dymu zainstalowanych na wysokości do 4m 1975,61 2430,00
TD809-101 Tester czujek dymu - do wysokości 4m; głowica na pojemnik aerozolu A3-001 i dwusekcyjna teleskopowa tyczka o długości 2,5m; możliwość testowania czujek dymu zainstalowanych na wysokości do 4m 2764,23 3400,00
A5-001 Pojemnik z aerozolem testowym do testowania czujek dymu optycznych i optyczno-temperaturowych; imituje cząsteczki dymu; szybki czas aktywacji; brak szkodliwych pozostałości; pojemność 250ml; Ø65x152mm 127,64 157,00
Smokesabre Tester czujek dymu; do wszystkich czujek dymu; wyzwalanie jednym ruchem nadgarstka; testowanie bez silikonów; brak szkodliwych pozostałości; pojemność 150ml; masa 0,2kg; wymiary Ø55x192mm 92,68 114,00
IT424-101 Imitator ciepła; głowica z elementem grzejnym (do temperatury 90°C); do testowania czujek ciepła nadmiarowych i różniczkowo-nadmiarowych; bez tyczki; przystosowany do montażu na tej samej tyczce, co tester dymu; zasilanie 230V 1780,49 2190,00
 

Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX

   
ZSP135-DR-2A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 2.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1032,52 1270,00
ZSP135-DR-3A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1056,91 1300,00
ZSP135-DR-3A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 1073,17 1320,00
ZSP135-DR-5A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1097,56 1350,00
ZSP135-DR-5A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 1121,95 1380,00
ZSP135-DR-5A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 1146,34 1410,00
ZSP135-DR-7A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 6.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 1178,86 1450,00
ZSP135-DR-7A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5,5A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 1203,25 1480,00
ZSP135-DR-7A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 1219,51 1500,00
 

Zasilacze systemów przeciwpożarowych Pulsar

   
EN54C-2A17 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 1,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 2,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 851,22 1047,00
EN54C-3A17 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 2,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 3,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 904,07 1112,00
EN54C-3A28 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 1,8A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 3,0A/27,6Vdc; Ibat=1,2A; miejsce na akku 2x28Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1037,40 1276,00
EN54C-5A17 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 4,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 5,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 956,91 1177,00
EN54C-5A28 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 3,8A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 5,0A/27,6Vdc; Ibat=1,2A; miejsce na akku 2x28Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1091,06 1342,00
EN54C-5A40 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 3,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 5,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x40Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1091,06 1342,00
EN54C-10A17 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 9,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 10,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 1091,06 1342,00
EN54C-10A28 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 8,8A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 10,0A/27,6Vdc; Ibat=1,2A; miejsce na akku 2x28Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1222,76 1504,00
EN54C-10A40 Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 8,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 10,0A/27,6Vdc; Ibat=1,8A; miejsce na akku 2x40Ah; sygnalizacja LED; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1222,76 1504,00
EN54C-3A17LCD Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 2,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 3,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; panel LCD; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 1347,15 1657,00
EN54C-5A40LCD Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 3,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 5,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x40Ah; panel LCD; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1533,33 1886,00
EN54C-10A17LCD Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 9,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 10,0A/27,6Vdc; Ibat=0,8A; miejsce na akku 2x17Ah; panel LCD; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 385x402x88+8mm; zas. 230Vac 1533,33 1886,00
EN54C-10A40LCD Zasilacz do systemów przeciwpożarowych; Imax a - 8,2A/27,6Vdc; Imax b (5min) - 10,0A/27,6Vdc; Ibat=1,8A; miejsce na akku 2x40Ah; panel LCD; SCP, OLP, OVP, UVP, tamper; 420x407x178+8mm; zas. 230Vac 1666,67 2050,00
 

Czujniki gazu

   
DG-1 CO Czujnik tlenku węgla (czadu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 189,00 232,47
DG-1 ME Czujnik gazu ziemnego (metanu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 189,00 232,47
DG-1 LPG Czujnik gazu LPG (propan-butan); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 189,00 232,47
DG-1 TCM Czujnik gazów usypiających, np. chloroformu; sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 249,00 306,27
DG-TEST-1 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 92,00 113,16
DG-TEST-2 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 CO; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 80,00 98,40
  Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy rabaty!    
  Zastrzegamy możliwość zmiany cen!    
  Aktualizacja: 27.04.2022