Cennik detaliczny - systemy sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymianiem

       
  System konwencjonalny IGNIS 1000 POLON    
  System sterowania gaszeniem IGNIS 1520M POLON    
  Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON    
  System adresowalny POLON 4000    
  Osprzęt systemu POLON 4000    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40Ex    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046    
  Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4047    
  Akcesoria czujek pożarowych POLON    
  Gniazda czujek nieadresowalne POLON    
  Gniazda czujek adresowalne POLON    
  Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON    
  Centrale sygnalizacji pożarowej SATEL    
  Czujki sygnalizacji pożarowej SATEL    
  Ręczne ostrzegacze pożarowe SATEL    
  Sygnalizatory pożarowe SATEL    
  Sygnalizatory SSP W2    
  Testery czujek POLON    
  Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX    
  Czujniki gazu    

Typ

Opis

Cena netto

Cena brutto
 

System konwencjonalny IGNIS 1000 POLON

   
IGNIS 1080 Centrala SSP; 8 linii dozorowych; max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; linia sygnalizatorów zewnętrznych; 4 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40; interfejs TW 35; -5...+40C; obudowa 368x314x106mm 2552,85 3140,00
IGNIS 1240 Centrala SSP; 16 linii dozorowych (rozbudowa do 24); max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; 2/3 linie sygnalizatorów zewnętrznych; 2/3 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, interfejs TW 35; obudowa 4756,10 5850,00
ML-3 Moduł liniowy do centrali IGNIS 1240 (rozbudowa o 8 linii dozorowych) 902,44 1110,00
 

System sterowania gaszeniem IGNIS 1520M POLON

   
IGNIS 1520M Centrala automatycznego gaszenia; 2 linie dozorowe; linie sterujące i monitorujące proces gaszenia; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, przyciskami PG1, PS1 oraz z sygnalizatorami SD1, SO1 i SAK; RS 232; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm 3878,05 4770,00
PU-61 Przycisk ręcznego uruchomienia procesu gaszenia; żółta obudowa z opisem START GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500 272,36 335,00
RM-60-Y Ramka maskująca do montażu PU-61 na tynku; kolor żółty 6,26 7,70
PW-61 Przycisk wstrzymujący proces gaszenia; niebieska obudowa z opisem STOP GASZENIA; współpraca z centralami IGNIS 1520M i POLON 4500 270,73 333,00
RM-60-B Ramka maskująca do montażu PW-61 na tynku; kolor niebieski 6,26 7,70
 

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 POLON

   
UCS 6000 4A (1x4A) Uniwersalna centrala sterująca 4A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 1 strefa 4A; obudowa 400x400x160mm 1723,58 2120,00
UCS 6000 8A (2x4A) Uniwersalna centrala sterująca 8A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 4A; obudowa 400x400x160mm 2772,36 3410,00
UCS 6000 16A (2x8A) Uniwersalna centrala sterująca 16A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 2 strefy po 8A; obudowa 400x400x160mm 3276,42 4030,00
UCS 6000 32A (4x8A) Uniwersalna centrala sterująca 32A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 4 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 7308,94 8990,00
UCS 6000 40A (5x8A) Uniwersalna centrala sterująca 40A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 5 strefy po 8A; obudowa 1150x630x190mm 7642,28 9400,00
UCS 6000 48A (6x8A) Uniwersalna centrala sterująca 48A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 6 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 8073,17 9930,00
UCS 6000 56A (7x8A) Uniwersalna centrala sterująca 56A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 7 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 10951,22 13470,00
UCS 6000 64A (8x8A) Uniwersalna centrala sterująca 64A do uruchamiania urządzeń służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego; 8 stref po 8A; obudowa 1150x630x190mm 12040,65 14810,00
MGL-60 8A Moduł grupowo-liniowy 8A; konwencjonalna linia dozorowa; konwencjonalna linia przycisków oddymiania; wy do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych; kontrola stanu urządzeń sterowanych i zasilanych przez wyjście główne 490,24 603,00
MPW-60 Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych (5A/230V) + 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24 V) 620,33 763,00
MPD-60 Moduł przekaźników dodatkowych; 2 nadzorowane przekaźniki programowalne (1A/24V); 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne (24V) 190,24 234,00
MKA-60 Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000; adresowalna linia dozorowa 200,00 246,00
MZU-60 Moduł zasilania uniwersalnego; przekaźnik uszkodzenia zasilania (1A/24V); nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5A/24V) 490,24 603,00
PO-61 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; IP30 146,34 180,00
PO-62 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 1 LED; wyłącznik; IP30 151,22 186,00
PO-63 Przycisk oddymiania; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60-O); 3 LED; wyłącznik; IP30 156,10 192,00
RM-60-O Ramka maskująca do przycisków PO-61, PO-62 i PO-63; uzupełnienie do wersji natynkowej; kolor pomarańczowy 5,12 6,30
PP-61 Przycisk przewietrzania podtynkowy 52,03 64,00
PP-62 Przycisk przewietrzania nadtynkowy 61,79 76,00
PP-40NT Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy 190,24 234,00
PP-40PT Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy 190,24 234,00
 

System adresowalny POLON 4000

   
POLON 4100 Centrala SSP; 2 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 128 stref dozorowych; RS232 i RS485; współpraca z czujkami szeregu 4040; 1 linia sygnałowa; 2 linie kontrolne; 3 wyjścia przekaźnikowe; temp. pracy -5...+40C; 420x384x115mm 4186,99 5150,00
POLON 4200 Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 256 stref dozorowych; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4040; 2 linie sygnałowe; 2 linie kontrolne; 8 wyjść przekaźnikowych; temp. pracy -5...+40C; 393x483x190mm 8040,65 9890,00
POLON 4900 Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i 16000 elementów w systemie 12593,50 15490,00
POLON 4900S Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i16000 elementów w systemie; wyjścia światłowodowe 15398,37 18940,00
POLON 4500-1 Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 14601,63 17960,00
POLON 4500S-1 Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 17398,37 21400,00
POLON 4500-2 Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 16699,19 20540,00
POLON 4500S-2 Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 19504,07 23990,00
POLON 4500-3 Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalnena linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 18268,29 22470,00
POLON 4500S-3 Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 21081,30 25930,00
POLON 4500-4 Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 19317,07 23760,00
POLON 4500S-4 Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm 22130,08 27220,00
 

Osprzęt systemu POLON 4000

   
TSR-4000 Terminal sygnalizacji równoległej do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe; do 1 centrali można podłączyć do 16 terminali; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm; 230V 6991,87 8600,00
MSI-48 Moduł do pracy sieciowej central POLON 4500 i 4900 730,08 898,00
MSL-2M Moduł liniowy do rozbudowy centrali POLON 4800, POLON4900 o 4 linie / pętle adresowalne 951,22 1170,00
ADC-4001M Adresowalny adapter linii konwencjonalnej do POLON 4000; przesyłanie informacji o stanie linii dozorowej dołaczonej do adaptera oraz o stanie dołączonych czujek nieadresowalnych szeregów 30 lub 40 Polon; wbudowany izolator zwarć 194,31 239,00
ACR-4001 Adapter czujek radiowych; praca na liniach dozorowych central POLON 4000; współpraca z max 16 czujkami radiowymi 730,08 898,00
EWS-4001 Element sterujący wielowyjściowy, adresowalny; 8 wyjść przekaźnikowych; praca na adresowalnych liniach centrali dozorowej systemu POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 639,84 787,00
EWK-4001 Element kontrolny 8 wejściowy, adresowalny; do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek lub innych systemów; współpraca z centralami serii POLON 4000; wbudowany izolator zwarć 579,67 713,00
EKS-4001 Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście; 2 wejścia; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 279,67 344,00
EKS-4001W Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście 230V; 2 wejścia 230V; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000 469,92 578,00
1xEKS Obudowa na 1 moduł EKS; 125x96x75mm 73,98 91,00
2xEKS Obudowa na 2 moduły EKS; 125x168x75mm 100,81 124,00
4xEKS Obudowa na 4 moduły EKS; 125x168x75mm 139,02 171,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40

   
DIO-40 Czujka dymu jonizacyjna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V 125,20 154,00
DOR-40 Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 12...28V 137,40 169,00
DUR-40 Czujka dymu optyczna; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V 90,24 111,00
TUP-40 Czujka temperatury nadmiarowo-różniczkowa; praca na liniach dozorowych konwencjonalnych i adresowalnych centrali pożarowej; próg zadziałania 54...65C; czas zadziałania zależny od szybkości narastania temperatury; temp. pracy -25...+55C; zas. 15...28V 73,17 90,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 40Ex

   
DUR-40Ex Czujka dymu optyczna; iskrobezpieczna; praca na liniach konwencjonalnych centrali pożarowej; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; zasilanie 16,5...24V 239,84 295,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4043 i 4046

   
DIO-4043 Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 165,85 204,00
DOR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V 178,05 219,00
DUR-4043 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; automat. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; wykrywane pożary TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy: -25...+55C; 16,5...24V 153,66 189,00
TUN-4043 Czujka temperatury; adresowalna; praca wyłącznie na liniach POLON 4200; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zasilanie 16,5...24V 137,40 169,00
DIO-4046 Czujka dymu jonizacyjna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiskowych; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; temp. pracy: -25...+55C; zas. 16,5...24V 261,79 322,00
DOR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 270,73 333,00
DUR-4046 Czujka dymu optyczna; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; praca w trybie interaktywnym; regulacja poziomu czułości; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C; zas. 16,5...24V 251,22 309,00
TUN-4046 Czujka temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; próg zadziałania 54...65C lub 69...85C; praca nadmiarowa lub różniczkowa; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp. pracy -25...+55C lub -25...+65C; zas. 16,5...24V 230,08 283,00
DOT-4046 Czujka dymu optyczna i wzrostu temperatury; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; eliminowanie fałszywych alarmów; izolator zwarć; temp.pr. -25...+55C; 16,5...24V 281,30 346,00
DPR-4046 Czujka dymu i płomienia, wielosensorowa; adresowalna; praca na liniach systemu POLON 4000; autom. samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; tryb interaktywny; izolator zwarć; kąt sensora płomienia 120st.; temp. pracy -25C...+50C; 16,5...24V 278,05 342,00
 

Czujki pożarowe POLON ALFA szeregu 4047

   
DUR-4047 Czujka dymu optyczna, radiowa; adresowalna; współpraca z POLON 4000 (z ACR 4001); zasięg 100m; automatyczna samoregulacja czułości; kompensacja zmian środowiska; regulacja poziomu czułości; wykrywa TF1 do TF5 oraz TF8; temp. pracy -25...+55C; 3V 2xCR123 509,76 627,00
 

Akcesoria czujek pożarowych POLON

   
WZ-31 Wskaźnik zadziałania czujki lub grupy czujek; sygnalizacja optyczna; zasilanie ze współpracującej czujki 15,04 18,50
OP-40 Osłona przeciwwietrzna przeznaczona do współpracy z czujkami dymu szeregów 30, 40, 2190, 4043 i 4046 500,00 615,00
OK-40 Osłona przeciwkurzowa (na czas remontu) czujek POLON 2,52 3,10
 

Gniazda czujek nieadresowalne POLON

   
G-40 Gniazdo czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046); do montowania czujek na sufi cie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej; możliwość zamontowania adaptera linii bocznej ADC-4001M, adaptera czujek radiowych ACR-4001 26,83 33,00
PG-40 Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące 15,04 18,50
PG7 Dławik do PG 40; umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w gniazdo wiszące 6,99 8,60
ZWORA Zwora do gniazda G 40 5,53 6,80
WAGO POLON Wkrętak WAGO do gniazda G 40 29,27 36,00
 

Gniazda czujek adresowalne POLON

   
PG-40 Podstawa gniazd G 40 i G 3840; umożliwia pracę czujki w trudnych warunkach; kroploszczelne; dodatkowy dławik PG 7 umożliwia przekształcenie gniazda PG 40 w wiszące 15,04 18,50
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe POLON

   
ROP-63 Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP35, IGNIS 1000; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy: -25...+70C 57,72 71,00
ROP-63H Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny do systemów TELSAP 2100, CSP 35, IGNIS 1000, ALFA 3800; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -40...+70C 134,15 165,00
ROP-4001M Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; wewnętrzny; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy przy użyciu RM-60); temp. pracy -25...+55C 175,61 216,00
ROP-4001MH Ręczny ostrzegacz pożarowy; adresowalny; do systemu POLON 4000; do pracy wewnętrznej i zewnętrznej w trudnych warunkach środowiskowych; kodowanie adresu zdalne; izolator zwarć; montaż wtynkowy (lub natynkowy z RM-60); temp. pracy -25...+55C 239,84 295,00
RM-60-R Puszka do montażu natynkowego ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP63, ROP4001M; kolor czerwony 5,12 6,30
SZ-60 Komplet 3 szybek (klapek) do ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001M, ROP-4001MH, ROP63, ROP63H, PU-61,PW-61, PO-61, PO-62, PO-63 12,03 14,80
 

Sygnalizatory pożarowe POLON

   
SAW-6101 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z gniazdem G-40S 309,76 381,00
SAW-6106 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S 383,74 472,00
SAL-4001 Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć 300,00 369,00
SAW-6001 Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 600 i POLON 4000 352,03 433,00
SAW-6006 Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć; do systemów POLON 6000 i POLON 4000 440,65 542,00
 

Centrale sygnalizacji pożarowej SATEL

   
CSP-104 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH) 853,66 1050,00
CSP-108 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH) 951,22 1170,00
CSP-204 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH) 918,70 1130,00
CSP-208 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH) 1016,26 1250,00
PSP-104 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-104 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 790,24 972,00
PSP-108 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-108 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 790,24 972,00
PSP-204 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-204 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 853,66 1050,00
PSP-208 Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-208 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy 853,66 1050,00
CSP-ETH Moduł komunikacji central serii CSP-100 i CSP-200 oraz paneli wyniesiowych serii PSP-100 i PSP-200 z panelem wirtualnym; automatyczna konfiguracja IP z DHCP; zasilanie z centrali 390,24 480,00
 

Czujki sygnalizacji pożarowej SATEL

   
DCP-100 Punktowa czujka ciepła klasy A1R zgodnie z EN54-5; wykrywanie szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej; łatwy montaż w podstawie DB-100; możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania 69,11 85,00
DMP-100 Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-6, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; czujnik termiczny o ch-ce A1R zgodnie z EN54-5; sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowej; łatwy montaż w DB-100 129,27 159,00
DRP-100 Punktowa optyczna czujka dymu; unikalna komora Swirl; wykrywane pożary testowe TF-2 do TF-5 zgodnie z EN54-7 i TF-1, TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006; sygnalizacja zabrudzenia komory pomiarowej; łatwy montaż w DB-100 88,62 109,00
DB-100 Konwencjonalne gniazdo do punktowych czujek pożarowych DMP-100, DRP-100, DCP-100; możliwość zablokowania czujki w gnieździe; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego 21,95 27,00
PDB-100 Podstawa przemysłowa gniazda czujek; możliwość montażu gniazda DB-100 w instalacji natynkowej; możliwość stosowania dławic PG-16 lub rurek fi16; zewnętrzne uchwyty do montazu bez perforacji dna 12,03 14,80
OP-100 Osłona przeciwpyłowa czujek serii 100 (10-pak) 24,39 30,00
KO-100 Komora optyczna do czujek serii 100 (10-pak) 47,97 59,00
 

Ręczne ostrzegacze pożarowe SATEL

   
ROP-101/PL Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; zewnętrzny - hermetyczna obudowa; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe 159,35 196,00
ROP-100/PL Konwencjonalny ręczny ostrzegacz pożarowy; wewnętrzny; mechaniczna pamięć zadziałania; szybka wielokrotnego użytku; sygnalizacja zadziałania LED; specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu; oznakowanie krajowe 55,28 68,00
ROP-BT Puszka montażowa do ROP serii 100 SATEL; dodatkowy zacisk przewodu ochronnego PE; dodatkowe zaciski śrubowe do podłączenia żył linii dozorowej; (10-pak) 165,04 203,00
 

Sygnalizatory pożarowe SATEL

   
WZ-100 Wskaźnik zadziałania do indentyfikacji źródła sygnału wykrycia pożaru; optyczna sygnalizacja LED; estetyczny wygląd 26,83 33,00
SPP-100 Sygnalizator pożarowy akustyczny; wybór z 32 dźwięków; możliwość wyzwalania 2 różnych dźwięków; regulacja głośności; niska podstawa do instalacji podtynkowej 69,11 85,00
SPP-101 Sygnalizator pożarowy akustyczny; wybór z 32 dźwięków; możliwość wyzwalania 2 różnych dźwięków; regulacja głośności; wysoka podstawa do instalacji w rurkach 99,19 122,00
 

Sygnalizatory SSP W2

   
SA-K5 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; zasilanie 16-32,5Vdc; fi115x62mm 108,94 134,00
SA-K6 Sygnalizator akustyczny piezoelektryczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; błyskająca dioda LED do sygnalizacji zadziałania; wewnętrzny; gniazdo do mocowania; zasilanie 16-32,5Vdc; fi115x70mm 84,55 104,00
SA-K7 Sygnalizator; optyczno-akustyczny piezoceramiczny; 4 rodzaje sygnalizacji akustycznej; natężenie dźwięku 100dB; wewnętrzny; sygnalizacja optyczna zespołem LED; gniazdo do mocowania; zas. 16-32,5Vdc; fi115x76mm 229,27 282,00
PIP-1AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; obudowa metalowa ośmiokątna 108x30mm 77,24 95,00
PIP-2AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora obok puszki; obudowa metalowa 155x70x30mm 54,47 67,00
PIP-3AN Puszka instalacyjna do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych SA-K i innych; montaż sygnalizatora na puszce; obudowa metalowa ośmiokątna 108x30mm 77,24 95,00
 

Testery czujek POLON

   
TD808-101 Tester czujek dymu - do wysokości 4m; głowica na pojemnik aerozolu i dwusekcyjna teleskopowa tyczka o długości 2,5m 1723,58 2120,00
TD809-101 Tester czujek dymu - do wysokości 6m; głowica na pojemnik aerozolu i czterosekcyjna teleskopowa tyczka o długości 4,5m 2406,50 2960,00
IT424-101 Imitator ciepła; głowica z elementem grzejnym (do temperatury 90°C); do testowania czujek ciepła nadmiarowych i różniczkowo-nadmiarowych; przystosowany do montażu na tej samej tyczce co tester dymu; zasilanie 230V 1552,85 1910,00
A3-001 Pojemnik z aerozolem testowym do testowania czujek optycznych i optyczno-temperaturowych; imituje cząsteczki dymu; pojemność 250ml 111,38 137,00
 

Zasilacze sygnalizacji pożarowej MERAWEX

   
ZSP135-DR-2A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 2.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 821,14 1010,00
ZSP135-DR-3A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 845,53 1040,00
ZSP135-DR-3A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 3.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 861,79 1060,00
ZSP135-DR-5A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 878,05 1080,00
ZSP135-DR-5A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 894,31 1100,00
ZSP135-DR-5A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 910,57 1120,00
ZSP135-DR-7A-1 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 6.0A; miejsce na akumulatory 2X18Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x90mm 934,96 1150,00
ZSP135-DR-7A-2 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5,5A; miejsce na akumulatory 2X28Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 390x350x140mm 951,22 1170,00
ZSP135-DR-7A-3 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej; zgodny z PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN12101-10:2007; napięcie znamionowe wyjściowe 27,1V; max prąd wyjściowy 5.0A; miejsce na akumulatory 2X40Ah; ilość wyjść 2; Wymiary (SxWxG) 450x350x180mm 959,35 1180,00
 

Czujniki gazu

   
DG-1 CO Czujnik tlenku węgla (czadu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 ME Czujnik gazu ziemnego (metanu); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 LPG Czujnik gazu LPG (propan-butan); sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; funkcja prealarmu; kompensacja temperaturowa; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 157,00 193,11
DG-1 TCM Czujnik gazów usypiających, np. chloroformu; sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub w systemie alarmowym; autodiagnostyka; temp. pracy -30...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12Vdc 208,00 255,84
DG-TEST-1 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 64,00 78,72
DG-TEST-2 Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 CO; opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułek 64,00 78,72
  Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy rabaty!    
  Zastrzegamy możliwość zmiany cen!    
  Aktualizacja: 12.02.2019