Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P2-3111 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-104 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH)

...
869,92 1 070,00
P2-3112 Panel zdalnej obsługi i sygnalizacji PSP-104 SATEL
Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-104 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy

Przeznaczenie:
Panel wyniesiony PSP-104 Satel dla central CSP-104 umożliwia obsługę systemu...
829,27 1 020,00
P2-3121 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-108 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego; bez wyświetlacza LCD (z CSP-ETH)

...
967,48 1 190,00
P2-3122 Panel zdalnej obsługi i sygnalizacji PSP-108 SATEL
Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; obsługa CSP-108 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy

Przeznaczenie:
Panel wyniesiony PSP-108 Satel dla central serii CSP-108 umożliwia obsługę systemu...
829,27 1 020,00
P2-3131 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 4 linie dozorowe; 4 we sterujące programowane; 4 wy programowane; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH)

...
934,96 1 150,00
P2-3132 Panel zdalnej obsługi i sygnalizacji PSP-204 SATEL
Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-204 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy

Przeznaczenie:
Panel wyniesiony PSP-204 Satel dla central CSP-204 umożliwia...
894,31 1 100,00
P2-3141 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-208 SATEL
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej; wbudowany wyświetlacz LCD; 8 linii dozorowych; 4 we sterujące programowane; 8 wy programowanych; wbudowany zasilacz buforowy; obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z CSP-ETH)
1 040,65 1 280,00
P2-3142 Panel zdalnej obsługi i sygnalizacji PSP-208 SATEL
Panel wyniesiony do zdalnej obsługi i sygnalizacji; wbudowany wyświetlacz LCD; obsługa CSP-208 z miejsca oddalonego; wbudowany zasilacz buforowy

Przeznaczenie:
Panel wyniesiony PSP-208 Satel dla central CSP-208 umożliwia...
894,31 1 100,00
P2-3592 Moduł komunikacji CSP-ETH SATEL
Moduł komunikacji central serii CSP-100 i CSP-200 oraz paneli wyniesiowych serii PSP-100 i PSP-200 z panelem wirtualnym; automatyczna konfiguracja IP z DHCP; zasilanie z centrali

Przeznaczenie:
Moduł serwera wirtualnego...
409,76 504,00

Centrale sygnalizacji pożarowej Satel