Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P3-1112 Centrala pożarowa IGNIS 1080 POLON
Centrala SSP; 8 linii dozorowych; max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; linia sygnalizatorów zewnętrznych; 4 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40; interfejs TW 35; -5...+40C;...
2 422,76 2 980,00
P3-1113 Centrala pożarowa IGNIS 1240 POLON
Centrala SSP; 16 linii dozorowych (rozbudowa do 24); max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; 2/3 linie sygnalizatorów zewnętrznych; 2/3 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40,...
4 528,46 5 570,00
P3-1161 Moduł 8 linii ML3 POLON
Moduł liniowy do centrali IGNIS 1240 (rozbudowa o 8 linii dozorowych)
853,66 1 050,00
P3-1211 Centrala pożarowa POLON 4100
Centrala SSP; 2 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 128 stref dozorowych; RS232 i RS485; współpraca z czujkami szeregu 4040; 1 linia sygnałowa; 2 linie kontrolne; 3 wyjścia przekaźnikowe; temp. pracy -5...+40C;...
3 991,87 4 910,00
P3-1212 Centrala pożarowa POLON 4200
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 256 stref dozorowych; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4040; 2 linie sygnałowe; 2 linie kontrolne; 8 wyjść przekaźnikowych; temp. pracy...
7 650,41 9 410,00
P3-1216 Centrala pożarowa POLON 4900
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i 16000 elementów w systemie

...
11 991,87 14 750,00
P3-1217 Centrala pożarowa POLON 4900S
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i16000 elementów w systemie; wyjścia...
14 658,54 18 030,00
P3-1261 Moduł 4 linii MSL 2M POLON
Moduł liniowy do rozbudowy centrali POLON 4800, POLON4900 o 4 linie / pętle adresowalne
894,31 1 100,00
P3-1262 Adapter ADC 4001M linii konwencjonalnej POLON
Adresowalny adapter linii konwencjonalnej do POLON 4000; przesyłanie informacji o stanie linii dozorowej dołaczonej do adaptera oraz o stanie dołączonych czujek nieadresowalnych szeregów 30 lub 40 Polon; wbudowany izolator zwarć
183,74 226,00
P3-1263 Adapter ACR 4001 linii radiowej POLON
Adapter czujek radiowych; praca na liniach dozorowych central POLON 4000; współpraca z max 16 czujkami radiowymi
695,12 855,00
P3-1264 Element sterujący EWS-4001 POLON
Element sterujący wielowyjściowy, adresowalny; 8 wyjść przekaźnikowych; praca na adresowalnych liniach centrali dozorowej systemu POLON 4000; wbudowany izolator zwarć
603,25 742,00
P3-1265 Element kontrolny EWK-4001 POLON
Element kontrolny 8 wejściowy, adresowalny; do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek lub innych systemów; współpraca z centralami serii POLON 4000; wbudowany izolator zwarć
548,78 675,00
P3-1266 Element kontrolno-sterujący EKS-4001 POLON
Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście; 2 wejścia; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000
265,85 327,00
P3-1267 Element kontrolno-sterujący EKS-4001W POLON
Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście 230V; 2 wejścia 230V; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000
439,84 541,00
P3-1271 Terminal TSR-4000 POLON
Terminal sygnalizacji równoległej do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe; do 1 centrali można podłączyć do 16 terminali; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm; 230V
6 650,41 8 180,00
P3-1281 Moduł MSI-48 POLON
Moduł do pracy sieciowej central POLON 4500 i 4900
695,12 855,00
P3-1301 Centrala pożarowa IGNIS 1520M POLON
Centrala automatycznego gaszenia; 2 linie dozorowe; linie sterujące i monitorujące proces gaszenia; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, przyciskami PG1, PS1 oraz z sygnalizatorami SD1, SO1 i SAK; RS 232; temp. pracy -5...+40C; obudowa...
3 691,06 4 540,00
P3-1311 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-1
Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
13 902,44 17 100,00
P3-1312 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-1
Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
16 569,11 20 380,00
P3-1313 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
15 902,44 19 560,00
P3-1314 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
18 569,11 22 840,00
P3-1315 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalnena linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
17 398,37 21 400,00
P3-1316 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
20 073,17 24 690,00
P3-1317 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
18 398,37 22 630,00
P3-1318 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
21 073,17 25 920,00