Kod Nazwa i opis towaru Miniatura Cena netto Cena brutto
P3-1112 Centrala pożarowa IGNIS 1080 POLON
Centrala SSP; 8 linii dozorowych; max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; linia sygnalizatorów zewnętrznych; 4 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40; interfejs TW 35; -5...+40C;...
2 552,85 3 140,00
P3-1113 Centrala pożarowa IGNIS 1240 POLON
Centrala SSP; 16 linii dozorowych (rozbudowa do 24); max 32 czujki pożarowe, 1 czujka liniowa lub 10 ROP na linię; 2/3 linie sygnalizatorów zewnętrznych; 2/3 linie kontrolne urządzeń zewnętrznych; RS 232; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40,...
4 756,10 5 850,00
P3-1161 Moduł 8 linii ML3 POLON
Moduł liniowy do centrali IGNIS 1240 (rozbudowa o 8 linii dozorowych)
902,44 1 110,00
P3-1211 Centrala pożarowa POLON 4100
Centrala SSP; 2 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 128 stref dozorowych; RS232 i RS485; współpraca z czujkami szeregu 4040; 1 linia sygnałowa; 2 linie kontrolne; 3 wyjścia przekaźnikowe; temp. pracy -5...+40C;...
4 186,99 5 150,00
P3-1212 Centrala pożarowa POLON 4200
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 64 elementy adresowalne na linię; 256 stref dozorowych; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4040; 2 linie sygnałowe; 2 linie kontrolne; 8 wyjść przekaźnikowych; temp. pracy...
8 040,65 9 890,00
P3-1216 Centrala pożarowa POLON 4900
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i 16000 elementów w systemie

...
12 593,50 15 490,00
P3-1217 Centrala pożarowa POLON 4900S
Centrala SSP; 4 adresowalne pętle dozorowe; rozbudowa do 8 z MSL; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; max 16 central i16000 elementów w systemie; wyjścia...
15 398,37 18 940,00
P3-1261 Moduł 4 linii MSL 2M POLON
Moduł liniowy do rozbudowy centrali POLON 4800, POLON4900 o 4 linie / pętle adresowalne
951,22 1 170,00
P3-1262 Adapter ADC 4001M linii konwencjonalnej POLON
Adresowalny adapter linii konwencjonalnej do POLON 4000; przesyłanie informacji o stanie linii dozorowej dołaczonej do adaptera oraz o stanie dołączonych czujek nieadresowalnych szeregów 30 lub 40 Polon; wbudowany izolator zwarć
194,31 239,00
P3-1263 Adapter ACR 4001 linii radiowej POLON
Adapter czujek radiowych; praca na liniach dozorowych central POLON 4000; współpraca z max 16 czujkami radiowymi
730,08 898,00
P3-1264 Element sterujący EWS-4001 POLON
Element sterujący wielowyjściowy, adresowalny; 8 wyjść przekaźnikowych; praca na adresowalnych liniach centrali dozorowej systemu POLON 4000; wbudowany izolator zwarć
639,84 787,00
P3-1265 Element kontrolny EWK-4001 POLON
Element kontrolny 8 wejściowy, adresowalny; do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz do odbierania informacji o alarmie pożarowym z czujek lub innych systemów; współpraca z centralami serii POLON 4000; wbudowany izolator zwarć
579,67 713,00
P3-1266 Element kontrolno-sterujący EKS-4001 POLON
Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście; 2 wejścia; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000
279,67 344,00
P3-1267 Element kontrolno-sterujący EKS-4001W POLON
Element kontrolno-sterujący; 1 wyjście 230V; 2 wejścia 230V; do uruchamiania urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych na sygnał z centrali; sprawdzanie sprawności i poprawności zadziałania sterowanego urządzenia; do central serii Polon 4000
469,92 578,00
P3-1271 Terminal TSR-4000 POLON
Terminal sygnalizacji równoległej do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe; do 1 centrali można podłączyć do 16 terminali; temp. pracy -5...+40C; obudowa 314x368x106mm; 230V
6 991,87 8 600,00
P3-1281 Moduł MSI-48 POLON
Moduł do pracy sieciowej central POLON 4500 i 4900
730,08 898,00
P3-1301 Centrala pożarowa IGNIS 1520M POLON
Centrala automatycznego gaszenia; 2 linie dozorowe; linie sterujące i monitorujące proces gaszenia; współpraca z czujkami szeregu 30 i 40, przyciskami PG1, PS1 oraz z sygnalizatorami SD1, SO1 i SAK; RS 232; temp. pracy -5...+40C; obudowa...
3 878,05 4 770,00
P3-1311 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-1
Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
14 601,63 17 960,00
P3-1312 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-1
Centrala sterująca gaszeniem; 1 strefa gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
17 398,37 21 400,00
P3-1313 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
16 699,19 20 540,00
P3-1314 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-2
Centrala sterująca gaszeniem; 2 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
19 504,07 23 990,00
P3-1315 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalnena linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
18 268,29 22 470,00
P3-1316 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-3
Centrala sterująca gaszeniem; 3 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
21 081,30 25 930,00
P3-1317 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami szeregu 4046; możliwa praca w sieci; temp. pracy 5...40C; 536x492x218mm
19 317,07 23 760,00
P3-1318 Centrala sterująca gaszeniem POLON 4500S-4
Centrala sterująca gaszeniem; 4 strefy gaszenia; 4 adresowalne pętle dozorowe; max 127 elementy adresowalne na linię; RS232 i RS485; drukarka; współpraca z czujkami 4046; możliwa praca w sieci; wyjścia światłowodowe; temp. pracy 5...40C;...
22 130,08 27 220,00